Jubilæum: 100 år med fuglebeskyttelse

søndag 31. juli 2022
Verdens største partnerskab for naturbevarelse, BirdLife International, fylder 100 år. Det stærke internationale samarbejde har gjort en stor forskel for både fuglene, biodiversiteten og klimaet i Danmark og på resten af kloden.
af Anton Gundersen Lihn

mursejler 27 07 2018 JL mindreMursejleren er en afrikansk fugl, der yngler i Europa, Rusland og Kina. Den er en af de mange arter, der trækker på tværs af menneskenes grænser, og som derfor kan nyde godt af internationale aftaler om fuglebeskyttelse. Foto: John Larsen.

Det var sommer i 1922, da de første pionerer mødtes i det, der senere skulle blive til BirdLife International.

100 år er nu gået og selvom organisationen er vokset betragteligt og har skiftet form siden den spæde start, så er fokus stadig det samme i dag, som dengang:

Beskyttelse af trækfugle, beskyttelse af områder, hvor store antal fugle mødes, og de vigtigste områder for truede fugle.

“… ved en fælles indsats kan vi opnå mere end organisationer, der arbejder individuelt i kampen mod truslerne for fuglelivet.”

- Principprogrammet for ICBP (Senere BirdLife International), 1922

BirdLife International består nu af 117 partnere i forskellige lande og med mere en 10 millioner støtter verden over.

Internationalt partnerskab øger dansk naturbeskyttelse

I Danmark har vi nydt godt af samarbejdet i BirdLife International, fordi partnerne kan sammen kan støtte hinanden i at trække naturen op på dagsordenen og lægge et fælles pres for at øge naturbeskyttelsen i for eksempel Europa.

En stor del af beskyttelsen af fuglene og deres levesteder i Danmark er netop sikret gennem internationale aftaler i EU. Det drejer sig blandt andet om de danske Natura 2000-områder, der dækker et areal på 31.100 km2 – ni procent af landet og 26 procent af havet.

Stort set samtlige fuglearter i Danmark bliver hjulpet i en eller anden form af de europæiske aftaler fra Bruxelles. Særligt jagtbare arter og rødlistede arter bliver påvirket af den internationale forvaltning, men også de mange trækfugle, der krydser grænserne ned gennem Europa.

Natura 2000 er et rigtig godt eksempel på, hvorfor de europæiske aftaler er vigtige.

- Hvis ikke vi havde EU’s fugledirektiv, habitatdirektiv og de udpegede Natura 2000-områder, så var naturbeskyttelsen aldrig nået op på det høje niveau i hele EU. Det er sindssygt vigtigt, især med mindre grønne regeringer i Danmark, som tit forsøger at sænke standarden og ambitionerne, siger Thomas Lehmberg, der er biolog og programkoordinator for DOF BirdLife’s internationale projekter.

Sejre kan fejres

Gennem BirdLife Europa og Centralasien har DOF BirdLife sammen med resten af partnerorganisationerne i EU sat et ambitiøst mål om, at 30 procent af EU's areal til lands og til vands skal være beskyttet natur og 10 procent af arealet strengt beskyttet.

Det mål blev adopteret af EU-kommissionen og senere stemt igennem af medlemslandene i EU. Det er en stor sejr for naturen i Europa og Danmark og det er blandt andet takket være BirdLife-samarbejdet, hvor især DOF pressede på for de 30 procent.

På verdensplan har BirdLife-partnerne udviklet konceptet Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) og udpeget 13.000 områder over hele kloden, hvor klodens fugleliv og biodiversitet bør beskyttes.

2.900 IBA’er er helt beskyttet, og siden 2013 har 726 globalt truede fuglearter fået gavn af beskyttelsesarbejde fra BirdLife-partnerne. Det er sejre som disse, der bliver fejret i dette jubilæumsår.

De næste år bliver vigtige

100 års-milepælen er også en god mulighed for at se fremad. Og de næste ti år bliver ekstremt vigtige for BirdLife International, alle partnerne og for kloden.

To kriser buldrer derudaf, biodiversitetskrisen, hvor mindst en million arter er i fare for at uddø, og klimakrisen, der truer med voldsomme omvæltninger og katastrofer. Det internationale samarbejde for naturen er vigtigere end nogensinde.

I årets tredje nummer af Fugle & Natur er der i anledning af BirdLife Internationals jubilæum et særligt fokus på den internationale vinkel på fuglene og naturbeskyttelsen.

Du kan også læse mere om 100 år med BirdLife og international fuglebeskyttelse i årets andet nummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift fra juni.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00