Servering for ådselædere: Trafikdræbte dyr kommer rovfugle og natur til gode i Faxe

tirsdag 9. august 2022
Ådselædende rovfugle som røde glenter, havørne og musvåger får på to kadaverplatforme i Faxe Kommune serveret trafikdræbte rådyr og dådyr. Ornitologen Jesper Petersen er manden bag ideen, som kommunen bakker op om. Og som gerne må brede sig til hele landet. Biltrafikken vil helt sikkert sørge for en rigelig menu.
af Jan Skriver

 Kongeornepar pa udlagt dyrlaegekontrolleret kod i 2004 i Lille Vildmose foto Jan Skriver"Det kan blive en publikumstræffer med en platform, hvor der altid ligger føde til rovfugle", siger ornitologen Jesper Petersen. Foto: Jan Skriver.

I stedet for at køre trafikdræbte rådyr og dådyr til destruktion på forbrændingen bliver kadaverne lagt ud til rovfugle på foreløbig to lokaliteter i Faxe Kommune.

Den ene platform står i Faxe Kalkbrud, hvis direktør Klaus Rønholt har taget imod ideen med stor velvilje, den anden er sat op hos en privat rovfuglevenlig jordejer nær landsbyen Roholte ved Præstø Fjord.

- I Danmark bliver der hvert år dræbt et sted mellem 5 og 10 millioner dyr i trafikken, store og små mellem hinanden. Mange af de større dyr som rådyr og dådyr bliver i reglen samlet ind og kørt til destruktion, men det gavner ikke noget eller nogen. Derfor foreslog jeg Faxe Kommune at opsætte kadaverplatforme, hvor kommunens folk i Park & Vej kan aflevere det trafikdræbte hjortevildt. Kommunen har meddelt, at der cirka en gang om ugen kan afleveres et større trafikdræbt dyr til udlægning på platformene, siger ornitologen og naturmennesket Jesper Petersen, der er idemanden bag platformene, som han selv har konstrueret.

Han har ladet sig inspirere af en bacheloropgave fra Københavns Universitet ’Anlæggelse af kadaverpladser i Nordsjælland’ fra 2018 skrevet af Alexander Hede Lundstrøm og Andreas Kjærulf Sommer.

 

Døde dyr giver nyt liv

Ikke kun store vingefang som havørne og røde glenter har fordele af de døde dyr fra landevejene, også insekter og i sidste ende småfugle har gavn af ådslerne.

- Insektfaunaen bliver rigere, når der ligger døde dyr i naturen. Mange insekter er knyttet til ådsler, som de lægger æg i og nedbryder. Og en fugl som rødrygget tornskade vil sandsynligvis blive begunstiget af flere store biller og andre insekter, som den lever af. Ja, selv hårene fra hjortevildtets pels kommer fugle til nytte, når de bruger dem til foring af deres reder. Jeg kan kun få øje på fordele ved at bruge trafikdræbte dyr til naturlige formål i stedet for at brænde dem af som affald. At trafikdræbte dyr kommer til at indgå i naturens kredsløb kan måske også bidrage til en større naturforståelse i befolkningen, siger Jesper Petersen.

 Trafikdraebte radyr kan komme rovfugle til gode pa kadaverplatforme foto Jan SkriverI Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ser man positivt på initiativer, hvor trafikdræbte vilde dyr kommer til at indgå i naturens kredsløb. Foto: Jan Skriver. 

Jesper Petersen ser gerne, at kommunen baner vejen for flere kadaverplatforme. Og allerhelst en på Præstø Fed.

- På Feddet holder der undertiden op imod 30 havørne til i en af de største koncentrationer af ørne i Danmark. Det kan blive en publikumstræffer med en platform, hvor der altid ligger føde til rovfugle, siger Jesper Petersen, hvis ide med platformene er en del af Faxe Kommunes bidrag til miljøminister Lea Wermelins konkurrence om at blive Danmarks vildeste kommune.

Plads til flere platforme

I Faxe Kommune er ideen om kadaverplatforme blevet godt modtaget, og kommunen vil gerne høre fra borgere, som måske vil støtte projektet ved at opsætte platforme på nøje udvalgte lokaliteter.

- Ideen med at udnytte en naturressource, som allerede er til stede lokalt, ser vi meget positivt på. Platformene kan samtidig være med til at formidle viden om de rovfugle, vi har i kommunen. Vi vil gerne følge udviklingen omkring platformene, så vi ser, hvor mange rovfugle, der benytter dem nu og fremover. Og skulle der være private i kommunen, som gerne vil have opsat en platform, bør de henvende sig, så ser vi på den konkrete sag, siger Nick Juul Brandtberg, der er naturmedarbejder i Faxe Kommune.

Døde dyr i det store kredsløb

I Dansk Ornitologisk Forening (DOF) ser man positivt på initiativer, hvor trafikdræbte vilde dyr kommer til at indgå i naturens kredsløb. Til gavn for både de helt store vingefang som havørn og kongeørn og adskillige andre arter af ådselædende rovfugle.

- Ådsler af større dyr er generelt en mangel i den danske natur, da langt hovedparten af de større dyr bliver taget med hjem efter jagt eller bliver sendt til destruktion, hvis de for eksempel bliver dræbt i trafikken. Derfor er det en glimrende ide, at sørge for, at trafikdræbte dyr fjernes fra vejbanen og placeres tilpas langt fra trafikken, eller som i Faxe Kommune på en platform til ådsler, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife. Når der er tale om egentlige foderpladser med kadavere, er det vigtigt at sørge for de nødvendige tilladelser fra myndighederne.

- Finder man en død fugl i haven, er det også en god ide at efterlade den under en busk eller ude på græsplænen, så andre dyr kan få glæde af den. Det er bedre end at smide den i skraldespanden eller at grave den ned, siger biologen.

Yderligere oplysninger:

Jesper Petersen, ornitolog
Tlf. 60 58 50 02

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening 
Tlf. 33 28 38 00