Historisk EU-lov skal genoprette 20 procent natur i medlemslandene

fredag 24. juni 2022
En bindende aftale for genopretning af EU’s trængte natur blev onsdag fremlagt i et udspil fra EU-Kommissionen. Forslaget kan blive en afgørende hjælp til at styrke biodiversiteten i medlemslandene, mener Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.
af Anton Gundersen Lihn

Skestork Bygholm 12.sept ASHFoto: Albert Steen Hansen.

Der er slet ikke nok natur tilbage i Danmark eller Europa. Derfor har EU-kommissionen onsdag præsenteret et historisk udspil til at genskabe natur i hele EU.

- Det er et rigtig godt udspil fra EU-Kommissionen, der trækker i den rigtige retning. Især er det forslaget om bindende aftaler, der er meget positivt. Vi skal passe på den natur, vi har, men der er ikke meget tilbage. Derfor er det også påkrævet at genskabe noget af det, vi har ødelagt, så naturen kan få mere plads, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

Kommissionen foreslår, at EU’s medlemslande skal forpligte sig til at genoprette natur i 20 procent af EU’s areal på land og i havet.

Retningen er rigtig – men vi vil gerne vide noget mere

Aldrig før har en lov fastsat bindende mål for naturgenopretning i denne størrelsesorden.

- Udspillet sætter et tiltrængt fokus på biodiversiteten, men vi har stadig til gode at se præcist, hvordan det bliver udmøntet. Ikke mindst i Danmark. Derfor opfordrer vi miljøministeren til hurtigst muligt at finde ud af, hvad det her betyder i Danmark, hvor manglen på gode naturtilstande er overvældende, siger Egon Østergaard.

- Størstedelen af det danske landareal er grundigt ødelagt og opdyrket, så her har vi i Danmark et særligt ansvar for at genskabe den tabte natur. Samtidig har de danske farvande stor international betydning for ynglende- og rastende havfugle. Derfor har vi også her et særligt ansvar for at genskabe god havnatur i de marine områder, siger Egon Østergaard.

Kommissionens udspil er ikke perfekt, men DOF BirdLife og resten af partnerne i BirdLife Europa og Centralasien anbefaler på det kraftigste, at udspillet vedtages og implementeres i medlemslandene.

- Det er et rigtig godt forsøg på at vende den negative udvikling for biodiversiteten. Derfor er det vores inderligste opfordring, at parlamentet og ministerrådet støtter udspillet og får styrket de svagheder, der stadig er, lyder det fra BirdLife Europa og Centralasien.

Udspillet om genopretning af natur i EU er den mest omfattende lov om biodiversitet i EU siden 1992, hvor EU’s habitatdirektiv blev vedtaget.

Læs pressemeddelelsen fra EU-Kommissionen her.