Gråand ruger i første sals højde i elmetræ

mandag 6. juni 2022
På en ø i Storebælt har en gråand bosat sig fire meter oppe i et elmetræ, hvor æggene vil klække i en gammel kragerede. Foråret er højsæson for fund af fuglenes spøjse redesteder.
af Jan Skriver

Graand ruger i gammel kragerede pa Musholm foto Knud Erik AndersenGråand ruger i gammel kragerede på Musholm. Foto Knud-Erik Andersen.

Normalt kigger de nedad og nærstuderer jorden, når de i maj tæller andefugle og andre jordrugende fugle på fugleøen Musholm i Storebælt nord for Halsskov.

Men i år måtte de også lægge nakken tilbage og spejde opad for at få alle ynglepar med.

Sagen er den, at en gråand har valgt at lægge æg i en forladt kragerede fire meter oppe i et gammelt elmetræ.

- Det har vi aldrig set før, og vi har heller ikke hørt om trærugende gråænder. Der er ingen rotter eller rovdyr på Musholm, kun kaniner. Så det er ikke derfor, at anden har søgt op i trækronen. Hvorfor gråanden har valgt en gammel kragerede er et godt spørgsmål. Fuglenes valg er nogle gange uransagelige, siger ornitologen Knud-Erik Andersen, der sammen med Steen Flex tæller ynglefugle på Musholm.

 Ravnerede i hojspaendingsmastRavnerede i højspændingsmast. Foto: Jan Skriver.

Den lille ø i Storebælt huser blandt andet cirka 100 par ederfugle, 25 par tejster, 13 par sildemåger, 13 par havterner, 2 par dværgterner, 6 par klyder og en skrænt med cirka 100 par digesvaler, der alle har æg på gængse redesteder for de pågældende arter.

Flade hustage, bunkers og færger

Det er tidligere set, at netop gråænder vælger redesteder højt oppe, fortæller Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), BirdLife.

- Vi har eksempler på gråænder, der har ynglet på stråtage og på altaner midt i byer. Også grågåsen kan finde på at ruge i højden ved at overtage gamle rovfuglereder, siger biologen.

I årtier har først sølvmågen senere stormmågen etableret sig langt fra deres klassiske ynglesteder på øer og holme ved at bygge rede og lægge æg på flade tage i industriområder eller ligefrem i midtbyerne. Også havterner og fjordterner er set flytte til byen, blandt andet i Esbjerg, hvor en ternekoloni slog sig ned på taget af en fabrik.

 Musvit yngler i vandpumpe foto Jan SkriverMusvit yngler i vandpumpe. Foto Jan Skriver.

- Der er mange eksempler på fugles overraskende valg af redesteder. Hulduen er fundet ynglende i kaninhuller og bunkers fra 2. Verdenskrig, og for nogle år siden fandt man et ravnepar, der byggede rede nær toppen af en højspændingsmast. Senere har både gråkrage, husskade, ringdue, lærkefalk og tårnfalk taget tråden op og har ynglet i elmaster. De to rovfuglearter har overtaget forladte kragereder i masterne, siger Knud Flensted.

Hos småfuglene kan mejserne være mestre i at finde redehuller, som man ikke lige forventede var egnede.

Sortmejsen er for eksempel set yngle i musehuller under jorden, oplyser Knud Flensted.

Og to sejlende færger i Danmark har huset reder af bysvaler. Det er set på den gamle Feggesund-færge, der sejler mellem Nordmors og Thy, og på Fejøfærgen på Lolland.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF, BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00