Rykind af sorte ibisser i danske vådområder

fredag 20. maj 2022
I disse dage har Danmark besøg af det største antal sorte ibisser nogensinde. Omkring et dusin fugle er set på en håndfuld lokaliteter.
af Jan Skriver

29861164 20220518092335 387608462Foto: Kristian Tikjøb Olsen.

Det kan godt være, at den hedder sort ibis, men ved nærmere øjesyn og i sol skinner dens fjerdragt med metalglans i røde, brune og grønne nuancer.

I disse dage går det formentlig største rykind af sorte ibisser nogensinde over Danmark, hvor en håndfuld lokaliteter har været besøgt af arten, der er i familie med egypternes hellige ibis.

I februar og store dele af foråret holdt en sort ibis til nær Ribe og trak godt med ornitologer til området, hvor de kunne få nærkontakt med en sjælden fugl, der ovenikøbet er yderst tillidsfuld.

Sydlige arter flytter mod nord

De senere dage er der så ligefrem dukket flokke af sorte ibisser op. Torup Made på Als har haft besøg af fire sorte ibisser, mens Harboøre Tange ved Limfjordens vestlige munding har hele fem sorte ibisser på repertoiret.

I Villahøj Sø på Kalvebod Fælled på Amager, i Sybergland nord for Kerteminde og ved Vest Stadil Fjord er der set enlige ibisser.

Måske giver de mange sorte ibisser et vink med en fuglefjer om flere eksotiske fuglearter i den danske natur de kommende år.

- Flere arter, der i dag har deres hovedudbredelse syd og øst for Danmark, ventes i takt med klimaændringerne at rykke deres udbredelsesområde 300-700 kilometer nordpå. Sort ibis er en af de arter, som vi på den konto kan forvente at se mere og mere i Danmark de kommende år, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark.

For godt et tiår siden var der kun et halvt hundrede kendte observationer af sort i bis i Danmark. De senere år har arten været årlig og masseforekomsten i 2022 er ny rekord.

Fremgang i syd, flere i nord

Udover et varmere klima skal en anden forudsætning helst være opfyldt, før sydlige arter for alvor bliver en fast del af den danske natur, påpeger Knud Flensted.

Bestanden af den pågældende art skal være i fremgang i landene mod syd og øst, så der opstår et overskud af fugle, der kan kolonisere nye egne med egnede levesteder.

På den konto er der udsigt til en indflytning af sorte ibisser i Nordvesteuropa de kommende år, da artens bestand i Sydspanien er vokset eksplosivt til over 10.000 ynglepar. Og Frankrig har over 1.000 ynglepar, mens sort ibis oftere og oftere flyver til England.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog i DOF, BirdLife.

Tlf. 21 24 22 75.