Velkommen i kirken til mursejlere og natugler

tirsdag 17. maj 2022
De fleste danske kirker er lukket land for fugle, der yngler i huller og tårne. Men i Tornby Kirke syd for Hirtshals er kirketårnet åbent for fugles familieliv.
af Jan Skriver

KirkekollageLigesom haver kan kirkegårde være vigtige levesteder for mange fugle. Derfor har Twonby Arbejdslaug, der tæller et dusin ældre herrer med interesse for natur og lokalsamfund opsat redekasser til en række arter på Tornby Kirke og den omkringliggende kirkegård. Opsætningen af redekasser har både Tornby-Vidstrup Menighedsråd og graver og kirketjener Elisabeth Iversens velsignelse. Foto: Jan Skriver, Poul Bastholm Nørgaard, Kurt Prentow.

De har sat redekasser op til mursejlere, der i maj kommer tilbage fra en vinter i Afrika. Og i træer på kirkegården er der hængt redekasser op til både natugle og tårnfalk. Snart vil også stærekasser, mejsekasser og et insekthotel blive sat op på kirkegården i Tornby syd for Hirtshals.

Alt sammen som et resultat af et initiativ fra Twonby Arbejdslaug, der tæller et dusin ældre herrer med interesse for natur og lokalsamfund, og en god portion velvilje fra Tornby-Vidstrup Menighedsråd og graver og kirketjener Elisabeth Iversen.

- Fra gammel tid har kirkegårde og kirketårne været vigtige ynglesteder for adskillige fuglearter, men de seneste årtier er de fleste danske kirker blevet lukket, så hverken alliker, stære eller ugler kan komme ind. Vi har oplevet en positiv stemning omkring en åbning af kirketårnet fra både menighedsrådet og graveren, så nu venter vi bare på de første flyvende indflyttere, siger ornitologen Poul Bastholm Nørgaard, der med gode råd fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har fået fremstillet redekasser med de rette mål.

Øje for almindelige og sjældne fugle

Tornby Kirkes grønne nabolag er rigt på fugle, og kirkegården giver med sin varierede vegetation adskillige arter gode levevilkår.

- Det er primært mursejlere, som vi i første omgang håber vil etablere sig i kirketårnet. Men også større arter kan komme ind gennem det hul, vi har fået lov til at lave i trådnettet, der tidligere forhindrede både fugle og flagermus i at flyve ind, siger Poul Bastholm Nørgaard, der både har et godt øje til de almindelige fuglearter og de sjældne.

I 2019 fandt han en gærdeværling i Tornby Klitplantage ikke langt fra kirken. Gærdeværlingen er kun set ganske få gange i Danmark, og hans fund tiltrak ornitologer fra hele landet.

Kirkegårde kan være fuglerige oaser

Ligesom haver kan kirkegårde være vigtige levesteder for mange fugle. Langt over 100 forskellige fuglearter er observeret på de danske kirkegårde

Og med 2.354 kirker i Danmark, hvortil der i næsten alle tilfælde er knyttet en kirkegård, eller i det mindste et grønt friareal, er det ganske betydelige arealer, som udgør potentielle levesteder for fuglene.

- Kirkegårdene er ofte en blanding af have og park og måske er der lidt præg af skov. Der er store muligheder for at tiltrække en lang række arter af fugle, og tit vil de også bygge rede og yngle, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Vestre Kirkegård i København er med sine 54 hektar Danmarks største kirkegård. Ornitologer i DOF har gennem årene registreret mindst 135 arter af fugle på kirkegården, og hele 34 af dem har ynglet.

Spar på perlegrus og sprøjtegift

- For fuglene er der stor forskel på kvaliteten af danske kirkegårde. Generelt er de friserede og velplejede kirkegårde med større flader af perlegrus de mindst fuglerige. Men de kirkegårde, hvor der levnes plads til variation med gamle hullede træer, og hvor man naturligvis undlader at bruge sprøjtegifte og i stedet lader græsset og vegetationen vokse vildt i udvalgte områder, er ofte overraskende artsrige, siger biologen.

DOF’s observatører har for eksempel noteret, at Holmens Kirkegård i København og Nyord Kirkegård på Møn har budt på flere end 100 registrerede fuglearter med tocifrede antal ynglefuglearter.

Slip naturen løs på kirkegården

Variation og vildskab er kodeord for fuglevenlige kirkegårde. Giv plads til hjørner med vilde planter, som kan friste insekt- og frøædende fugle til at flytte ind.

Hav respekt for alderdommen ved at lade gamle træer stå længst muligt med sprækker og huller, der kan blive hjem for musvitter, blåmejser, rødstjerte, fluesnappere og spætmejser.

Også stendigerne og zonen langs skellene omkring kirkegårdene er meget vigtige for fuglene og alle de øvrige arter af dyr og planter, der gerne vil leve omkring kirkerne. Talrige arter af smukke blomsterplanter og summende insekter kan trives netop her, hvis diger og skel overlades til de vilde arter.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75

Poul Bastholm Nørgaard, ornitolog, Tornby
Tlf. 21 31 75 48

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00