Surfere skræmmer svaner og andefugle ud af beskyttet fjord

torsdag 5. maj 2022
Avnø Fjord i Sydvestsjælland er en del af et Natura 2000-område, der skal tilgodese vandfugle. Men kitesurfere og windsurfere med blafrende sejl stresser og skræmmer fugleflokkene, så de forlader fjorden.
af Jan Skriver

Windsurfer skraemmer svaner foto Tina SperlingProblematikken med kitesurfere og brætsejlere er et stort problem i mange fuglebeskyttelsesområder. Der er i høj grad brug for en opstramning af reglerne for færdsel i fuglerige vandområder, enten der er tale om Natura 2000-områder eller særligt udpegede vildtreservater. Foto: Tina Sperling.

Brætsejlere er et voksende problem i Avnø Fjord, der udgør den sydlige del af Natura 2000-område nr. 169 mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde.

Af hensyn til fuglelivet bør færdselsreglerne på den lavvandede fjord strammes.

Det mener Tina Sperling, der er naturmenneske og fuglekigger, og som har sommerhus ved fjorden nordvest for Vordingborg.

Hun opfordrer til at forbyde brætsejlads på Avnø Fjord i perioder med mange rastende trækfugle og i stedet henvise dragesurfere og windsurfere til områder, hvor der ikke er større ansamlinger af vandfugle.

- Der er rige fødemuligheder med ålegræs i Avnø Fjord, som derfor har stor betydning for rastende svaner og andefugle. At fjorden er lavvandet, tiltrækker desværre også brætsejlere, som kan vade i land, næsten uanset hvor de befinder sig på fjorden. Men det er ikke rimeligt, at nogle få surfere med blafrende sejl kan forstyrre og bortjage hundredvis af fugle, som er afhængige af fjorden, siger Tina Sperling, der har observeret op imod 6-8 brætsejlere på Avnø Fjord ad gangen. Fjorden er så smal, at bare én surfer skræmmer stort set alle fugle på vandfladen.


Her skræmmer en Windsurfer svaneflokke på Avnø Fjord. Video: Tina Sperling

- Jeg har set, at windsurfere styrer direkte mod fugleflokke, som skræmte flakser op og forlader fjorden. Surferne kan under de rette vindforhold sejle meget hurtigt og komme helt tæt på fugleflokkene, inden de flygter. I dag er der ingen restriktioner over for denne form for sejlads i området, men det bør ændres, siger Tina Sperling.

Brug for en opstramning af regler

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) bakker op om kritikken af brætsejlernes fugleforstyrrende indvirkning på den beskyttede fjords vandfugle.

- Problematikken med kitesurfere og brætsejlere er et stort problem i mange fuglebeskyttelsesområder. Der er i høj grad brug for en opstramning af reglerne for færdsel i fuglerige vandområder, enten der er tale om Natura 2000-områder eller særligt udpegede vildtreservater, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

Særligt i tiden med Corona drog ekstraordinært mange danskere ud i kystnaturen, hvilket medførte et stigende antal forstyrrelser.

- Mange typer af brætsejlere kan komme ind på lavt vand, der netop er vigtige som trygge fourageringsområder for vandfugle. Det gør det ekstra presserende at få opdateret reglerne, så brætsejlads og anden særlig forstyrrende færdsel begrænses. Det gælder navnlig i den del af året, hvor flokke af vandfugle er særligt afhængige af fred og ro til fødesøgning, siger Knud Flensted.

En arbejdsgruppe under Naturstyrelsen arbejder på at revidere reservatbestemmerne for færdsel i vildtreservater og Natura 2000-områder.

- Der er sat en proces i gang, men arbejdet er flere år forsinket. Vi kan kun appellere til en hurtigere sagsbehandling, så reglerne for at færdes de pågældende steder tager udgangspunkt i den kendsgerning, at mange rekreative aktiviteter i naturen er steget markant de senere år, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00