Danmarks berømte fuglemagnet har Europas største rovfugletræk

fredag 29. april 2022
Vil du se rovfugle i massevis og gerne mange forskellige arter? Så pak kikkerten og tag til Skagen. Her samles de flotte og sjældne fugle for at flyve den 70 km lange tur over åbent hav mod den svenske kyst. Trækket kulminerer i april-maj.
af Karina Demuth (Fugle & Natur)

Rovfugle i SkagenNogle af de højeste antal observationer af blå kærhøg, dværgfalk og lærkefalk ved Skagen på en enkelt dag er blandt de største registreringer på nogen trækfuglelokalitet i hele verden. Foto: Aage Matthiesen (blå kærhøg), Henrik Hougaard Larsen (dværgfalk), John Larsen (lærkefalk).

Rovfuglenes forårstræk over Skagen er berømt over hele Europa. I midten af maj, hvor der er mange spændende rovfugle på himlen, samles ornitologer fra nær og fjern på Danmarks nordligste punkt. Her er der gode chancer for at få både blå kærhøg, fjeldvåge, fiskeørn, tårnfalk, dværgfalk, lærkefalk og vandrefalk i kikkerten.

For flere af arterne er forårstrækket over Skagen det største i Europa. Mens nogle af de højeste antal observationer af blå kærhøg, dværgfalk og lærkefalk ved Skagen på en enkelt dag er blandt de største registreringer på nogen trækfuglelokalitet i hele verden.

Længst muligt over land

De trækkende rovfugle, der om foråret bevæger sig fra syd mod nord, lægger deres rute, så de flyver mest muligt over land og mindst muligt over åbent hav.

Her fungerer Jylland som en ledetråd afgrænset af Nordsøen og Kattegat, og for enden af denne tragt ligger Skagen, hvor antallet af trækkende fugle koncentreres. Ud af de 37 arter af rovfugle og falke, som er set i Danmark, er de 36 set i Skagen.

Fra spidsen af Skagen må fuglene flyve den 70 km lange tur over havet, før de igen når land ved den svenske kyst. For andre går kursen nordpå over Skagerrak mod Norge.

Rovfugletal i verdensklasse

For at komme sikkert over havet kræver det, at vejret er godt, og for en trækkende rovfugl betyder det blandet andet sol og vind fra øst og sydøst. Jo mere østenvind, jo flere trækkende rovfugle driver mod vest og dermed mod Skagen.

Temperaturfald, vestenvind, nedbør og tåge påvirker trækket, så rovfuglene må stoppe op og vente på bedre rejsevejr.

Fra 1970´erne har man observeret trækket systematisk. Da naturen er i stadig forandring, er det vigtigt med en kontinuerlig overvågning, og her spiller træktællerne i Dansk Ornitologisk Forening en vigtig rolle. I Skagen er det Skagen Fuglestation under DOF, som organiserer, indsamler og bearbejder trækfugletællinger forår og efterår.

Rovfugletrækket i Skagen kulminerer i april-maj.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00