Fiskeri efter stenbider truer dykænder og havfugle

torsdag 10. marts 2022
Fra december til april er der et massivt og ureguleret fiskeri efter stenbider langs Nordjyllands Kattegatkyst. I måneder står hundreder af kilometer garn som dødsfælder for ederfugle, sortænder og fløjlsænder. DOF opfordrer til en stramning af reglerne.
Af Jan Skriver

Stenbiderhun med eftertragtet rogn Foto Jan Skriver

Fiskeriet efter stenbiderhunner med rogn, der kan sælges som kostbar kaviar, er rovdrift og en trussel mod havets dykænder, lommer og alkefugle. Det uregulerede fiskeri giver bifangster af truede havdykænder som ederfugl, sortand og fløjlsand i et af Danmarks vigtigste områder for netop disse arter.

Sådan lyder budskaberne frit oversat i flere aktuelle henvendelser til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) fra fritidsfiskere langs den nordjyske Kattegatkyst. Fritidsfiskerne, der ønsker at være anonyme, finder det erhvervsmæssige fiskeri efter stenbider kritisabelt.

 Garn star taet langs Kattegatkysten foto Jan Skriver

Fritidsfiskerne, der hver må fiske med tre sæt garn, der maksimalt strækker sig over sammenlagt 135 meter, oplever, at et stigende antal erhvervsfiskere stævner mod det nordlige Kattegat. Her sætter de hundreder af garn. Ofte sker det allerede i december, længe før stenbiderne ankommer til deres gydepladser, for at optage fiskepladsen i god tid. Der er eksempler på, at fiskefartøjer benytter flere end 1.000 garn. Det resulterer bogstaveligt talt i et gardin af garn, som står på en cirka 50 kilometer lang kyststrækning fra Voerså syd for Sæby til udmundingen af Mariager Fjord. De mange garn står fra få hundrede meter og ud til to-tre kilometer fra kysten, hvilket netop er den zone, hvor tusindtallige flokke af havdykænder fouragerer.

Kortere fisketid, færre druknede fugle

Fritidsfiskere, som DOF har talt med, rapporterer om hundredvis af druknede havfugle, der dog sjældent skyller op på kysterne, fordi de bringes med i land, eller også sender havstrømme de døde fugle langt ud i rum sø, hvor havet sletter alle spor.

”Der er brug for regler for fiskeriet efter stenbider, der i dag er frit. For eksempel bør det ikke være tilladt at sætte garnene allerede i december længe før de eftertragtede stenbiderhunner ankommer til de kystnære områder. At garnene står som en mur i havet tre-fire måneder fra december øger selvsagt risikoen for, at mange ederfugle, sortænder og fløjlsænder drukner i garnmaskerne. Også alkefugle og lommer er i farezonen. Det er paradoksalt, at det omfattende garnfiskeri på lavt vand finder sted i Natura 2000-område nr. 14, der omfatter Aalborg Bugt, som er et af Danmarks allervigtigste områder for havdykænder i vinterhalvåret”, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

Frit fiskeri i alt for lange baner

Stenbiderfiskeriet, der blandt andet får erhvervsfartøjer fra Vestkysten til i perioder at stævne mod fiskepladser langs Nordjyllands Kattegatkyst, er hverken omfattet af mindstemål, fredningstider eller kvoter.

Fiskerikontrollen er dog på jævnlige rutinemæssige kontroller til havs eller i havnene. Kontrollen oplyser, at den enkelte erhvervsfisker i gennemsnit har 30-500 nedgarn i havet, når der fiskes efter stenbider. Et standardgarn er enten 60 eller 90 meter langt. Med andre ord kan et fiskefartøj med 500 garn strække deres redskaber over 45 kilometer.

 Ederfugle fouragerer foto Jan Skriver

I forbindelse med kontrollen af fiskeredskaberne er det konstateret, at der kan være havfugle i garnene. Fiskerikontrollen har også set druknede havfugle på fiskefartøjerne ved kontrol til søs, oplyser Fiskeristyrelsens kommunikations- og pressechef Anna Christiane Rasch i et skriftligt svar til DOF. Styrelsen påpeger, at utilsigtet bifangst af havfugle ikke er ulovligt, ligesom det heller ikke er ulovligt at sætte stenbidergarn tidligt i december.

Brug for ekstra fokus på naturen

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) er der opbakning til DOF’s kritik af det uregulerede og fuglefarlige fiskeri efter stenbider i Natura 2000-området, hvor der netop skal tages særligt hensyn til fugle og dyr.

”Det er vildt, at så mange garn kan stå i så lang tid og danne en barriere for fisk på vej til at gyde på lavt vand. Garnene er livsfarlige for både fugle og havpattedyr. Vi vil henvende os til fødevareminister Rasmus Prehn for at få problematikkerne omkring det intensive garnfiskeri efter stenbider bedre belyst”, siger Thorkild Kjeldsen fra Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling i Aalborg.

DN ønsker kvoter og regulering af fiskeriet ligesom det er i Norge og Grønland, hvor fangstmængden og landingerne af rogn er nøje kontrolleret.

”Vi skal også have belyst omfanget af spøgelsesgarn, altså efterladte redskaber, der driver omkring i havet til fare for havfugle og havpattedyr”, siger Thorkild Kjeldsen.

 

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tlf. 33 28 38 00.

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife.

Tlf. 33 28 38 33 – 21 24 22 75.

Thorkild Kjeldsen, DN’s lokalafdeling i Aalborg.

Tlf. 20 72 88 50.