Fra limfjordsø til atlanterhavsø: Dansk skestork har valgt De Kanariske Øer som vinterkvarter

mandag 17. januar 2022 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Farvede ringe, der i kikkert kan aflæses på stor afstand, er med til at give ny viden om skestorkens træk og rastepladser på dens vej fra ynglepladser i Vesteuropa til vinterkvarterer i Vestafrika. Nu har det vist sig, at en skestork fra Limfjorden hver vinter indkvarterer sig i et af de foretrukne rejsemål for varmehungrende danske turister.
af Jan Skriver

Skestorke pa Fuerteventura Kanariske Oer tre ringmaerkede heraf V068 fra Danmark foto Christian Andersen JensenSkestorke på Fuerteventura, Kanariske Øer, tre ringmærkede, heraf V068 fra Danmark. Foto Christian Andersen Jensen.

En lun dag midt i maj 2014 blev en skestork i en rede på Vår Holm i Limfjorden ringmærket med en let plastikring med koden V068.

Samme dag satte ringmærkerne Carsten Schultz og Henrik Vang Christensen, udover den traditionelle lette metalring, tilsvarende farveringe på 49 af skestorkens jævnaldrende i kolonien vest for Aalborg.

168 dage senere blev skestorken med farvering V068 aflæst på Fuerteventura, en af De Kanariske Øer, 3.673 kilometer fra holmen i Limfjorden. Lige siden er V068 aflæst 121 gange, i alle tilfælde på den spanske ø i Atlanterhavet ud for Nordvestafrika.

Senest har naturfotografen Christian Andersen Jensen fotograferet V068 i en lille flok skestorke, som hvilede i en lagune på øen.

Fra familieliv til nomadeliv

- Historien om V068 er usædvanlig, fordi fuglen udelukkende er aflæst på De Kanariske Øer i sit syv et halvt år lange liv. Den er aflæst på øgruppen næsten hver vinter, i de senere år sammen med en fugl, som er ringmærket i Holland og som formentlig er V068’s udkårne, siger Carsten Schultz, der sammen med Henrik Vang Christensen er frivillige ringmærkere for Statens Naturhistoriske Museum. De to har ringmærket størsteparten af de 461 unge danske skestorke, der indtil nu er farveringmærket. Ringmærkningen har resulteret i hundredvis af genmeldinger.

 Unge skestorke naesten flyvefaerdige Limfjoirden foto Jan SkriverNæsten flyvefærdige unge skestorke fotograferet i Limfjorden, Foto: Jan Skriver.

- Et af de mønstre, vi har uddraget af de mange aflæsninger er, at skestorkefamilier holder sammen det første halve år efter yngletiden. De danske skestorke samles i reglen i Vadehavet i Nordtyskland. Enkelte flyver måske til England, men langt de fleste trækker efter et ophold i Vadehavsregionen sydpå til Frankrig, Spanien og Vestafrika. For eksempel har vi genmeldinger fra Mauretanien i den sydvestlige udkant af Sahara”, siger Carsten Schultz.

Efter sammenholdet i familien det første halve års tid, kan unge skestorke flyve langt omkring, inden de måske vender tilbage til deres danske kyster to eller tre år gamle.

Varmere klima, flere muligheder

I 2021 talte den voksende danske bestand af skestorke op imod 600 par, der er verdens nordligst ynglende af deres art. Fuglene i den danske fortrop mod nord kan bidrage til ny viden om artens spredning i takt med klimaændringerne, der giver os mildere og vådere vejr.

V068 fotograferet 13.1.2022 pa Fuerteventura De Kanariske Oer af Christian Andersen JensenV068 fotograferet 13.1.2022 på Fuerteventura De Kanariske Øer af Christian Andersen Jensen.

Holland er med en ynglebestand på rundt regnet 3.000 par artens vigtigste land i Europa, også hvad angår forskning. Siden 1982 er der under skestorkeforskeren Otto Overdijks ledelse farveringmærket et femcifret antal hollandske skestorke, hvilket har givet nuanceret viden om fuglenes træk.

I oktober 2003 blev en af Otto Overdijks unge skestorke aflæst på øgruppen Azorerne midt i Atlanterhavet. Det var 132 dage efter ringmærkningen og 4.100 kilometer fra den ø i Holland, hvor den var blevet ringmærket på reden.

Yderligere oplysninger:

Carsten Schultz, ringmærker
Tlf. 92 44 80 39

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Aflæsninger af farveringmærkede skestorke skal rapporteres til:

Ringmærkningsadministrationen,
Statens Naturhistoriske Museum,
Øster Voldgade 5-7,
1350 København K.
Email: ringing@snm.ku.dk
www.rc.ku.dk
www.fuglering.dk (til rapportering af genfund)