Ny Danmarksrekord af røde glenter

onsdag 12. januar 2022 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af få år er der sket en fordobling i antallet af røde glenter, som holder vinter i den danske natur. Det viser den nationale tælling, hvis facit i weekenden gav 566 røde glenter. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange af de røde rovfugle.
af Jan Skriver

 Rod glente foto Jan SkriverMed sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Foto: Jan Skriver

År for år bliver der flere og flere røde rovfugle med kløftede haler i det danske vinterlandskab.

Det dokumenterer Dansk Ornitologisk Forenings årlige midvintertælling af røde glenter, som fandt sted i weekenden 8-9. januar.

Hele 566 røde glenter blev talt landet over dog med en klar overvægt af glenter i den østlige del af Danmark.

Sønderjylland og Vestjylland er stort set uden røde glenter om vinteren viser den regionale opgørelse over vinterglenterne, som bliver koordineret af den fynske ornitolog Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

Flest i glentelandet mod øst

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i weekendens landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for ottende år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning.

Langt de fleste røde glenter blev talt i Vestsjælland og i Storstrømsområdet, hvor mange glenter i timen før solnedgang cirkler omkring i terrænet og giver opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00