Fokus på røde rovfugle: Rød glente fortsætter sin fremgang i Danmark

mandag 3. januar 2022 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I 2021 blev den danske ynglebestand af rød glente skønnet til 300-350 par. Nu er spørgsmålet: hvor mange er helårsbeboere i vores natur? Den kommende weekend 8-9. januar vil ornitologer landet over forsøge at sætte tal på den danske vinterbestand af rød glente.
af Jan Skriver

RodGlente Kaseberga S 210218 Steen E JensenI 2020 blev der sat rekord med 432 røde glenter landet over, men den blev slået sidste år med 439 vinterglenter. Foto: Steen E. Jensen.

Hvor mange røde glenter holder vinter i Danmark, så de er klar til foråret og en ny ynglesæson? Fik decembers fremstød med arktisk kulde og sne de røde rovfugle til at forlade den danske natur for en tid?

Sådan lyder nogle af spørgsmålene før en af årets første nationale fugletællinger går på vingerne den kommende weekend.

- Det bliver spændende at se, hvad decembers knap to uger med sne og kulde har betydet for glenternes tilbøjelighed til at trække ud af landet. Vi ved, at meget sne kan sætte gang i rovfuglenes trækbevægelser mod sydvest til mildere egne. På det seneste har vi kunnet fornemme, at Danmarks røde glenter flytter rigtig meget rundt i terrænet i denne tid. Derfor kan nogle af artens klassiske overnatningspladser, som vi har kendt de senere år, sagtens være flyttet nogle kilometer. Det kræver af den grund ekstra opmærksomhed at finde glenterne på deres kollektiver sovepladser, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Jokeren i spillet om glentetallet

Sidste år på denne årstid talte danske ornitologer 439 røde glenter i det danske landskab, der dengang kun bød på let frost og små mængder af sne. Det var ny rekord for en midvintertælling. Men igen: kuldeperioder med sne er jokeren i spillet om midvinterens glentetal.

- For nogle år tilbage fik en rød glente som voksen i Spanien sat en GPS-sender på ryggen. I 2020 befandt den sig i Skåne indtil dagene omkring jul, da den via Gedser fløj til Tyskland, og i januar 2021 opholdt sig syd for Hamborg. I Tyskland og Frankrig er der de senere år sat GPS-sendere på en del røde glenter, og det giver selvsagt sikker viden om fuglenes bevægelser. Vi håber, at også danske glenter på et tidspunkt kan blive GPS-mærket, så vi kan høste ny viden på den front, siger Per Rasmussen.

Meget få i vest, mange i Østdanmark

DOF’s glentetællere vil den kommende weekend koncentrere sig om at overvåge de lokaliteter, der traditionelt huser overnattende glenter. Generelt kan der ses glenter overalt i Nordøstjylland, Østjylland og på øerne. Kun den nordvestligste og vestlige del af Jylland er stort set uden glenter om vinteren.

- Det vil være en god ide at tjekke DOFbasen, så man får et indtryk af de seneste observationer. Og hvis ikke glenterne opholder sig præcis i det skovområde, hvor de måske blev set sidste vinter, bør man nøje tjekke nabolaget. Vi kan for eksempel se, at glenterne veksler en del mellem sovepladser på Djursland, hvor Skandinavisk Dyrepark i flere sæsoner har været en topscorer, hvad angår antal overnattende glenter. Også området øst for Tissø, der huser Sjællands største vinterflokke af røde glenter, byder på skiftende adresser for røde glenter til kollektiv overnatning, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen.

Kamp om de bedste ynglepladser

I januar 2018 blev der talt 371 røde glenter i Danmark med de største forekomster i Østjylland og Storstrømsområdet, mens januars tælling anno 2019 gav et facit på 234 glenter. I 2020 blev der sat rekord med 432 røde glenter landet over, men den blev slået sidste år med 439 vinterglenter.

De senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

I reglen er det en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Kun hvis kraftig kulde og større snemængder pludselig ændrer vejrbilledet, reagerer rovfuglene prompte ved at trække mod sydvest i Europa.

Rovfuglene vil dog hurtigt være tilbage med den første mildning, for der er rift om de bedste danske yngleområder.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com