600 millioner ynglefugle er forsvundet i EU

onsdag 22. december 2021
EU har mistet hver sjette ynglefugl siden 1980, viser et forskningsprojekt fra BirdLife International. Det er få af de mere almindelige arter, der står for størstedelen af den massive tilbagegang. Det intensive landbrug bærer det største ansvar for de forsvundne fugle, lyder konklusionen.
af Anton Gundersen Lihn

DSC 0007Graspurv han Albert Steen HansenGråspurvebestanden er halveret siden 1980 og står for en stor del af den samlede tilbagegang for de europæiske ynglefugle. Foto: Albert Steen-Hansen.

Fuglene er under pres i Europa. Det er ikke nyt. Men nu er der sat tal på den heftige tilbagegang. EU har i løbet af 40 år mistet omkring 600 millioner ynglefugle, viser et nyt forskningsprojekt.

- Det er alarmerende resultater, BirdLife International har fremlagt. Det er endnu et vidnesbyrd i rækken af faresignaler, der advarer om, at der er brug for ændringer i den måde, vi mennesker behandler naturen og vores omgivelser på, siger Knud Flensted, biolog i Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark.

Størstedelen af de forsvundne fugle er fordelt på voldsomme tilbagegange for relativt få arter, der hører til blandt Europas mest udbredte og almindelige.

Gråspurvebestand halveret

Størst er nedgangen for gråspurven, der står med et tab på 247 millioner fugle siden 1980. Det svarer til at bestanden af gråspurve er halveret på de cirka 40 år.

Udover gråspurven tæller arterne med de største tilbagegange blandt andet gul vipstjert, stær, sanglærke, løvsanger, gulirisk, tornirisk og skovspurv.

Forskerne fra BirdLife International og partnerorganisationerne i Storbritannien (RSPB) og Tjekkiet (Czech Society for Ornithology), der står bag analyserne, peger på, at det intensive landbrug i Europa bærer et stort ansvar for fuglenes tilbagegang.

Beskyttelse nødvendig til lands og vands

De største tab findes netop blandt de arter, der hører til agerlandet. Men også flere langdistancetrækkere og nogle kyst- og havfugle er blandt de hårdest ramte.

- Hvis den negative udvikling skal vendes, er der først og fremmest brug for, at vi sikrer mere plads til naturen, og at vi beskytter naturen bedre. Det gælder både på land og ude på havet, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife.

Hovedparten af tabet af fugle kan tilskrives 1980’erne og 1990’erne, mens tilbagegangen har været mindre i det seneste årti. Ifølge forskerne skyldes det EU-direktiver, der sikrer beskyttelse af både fugle og vigtige habitater.

Danske fugletællere bidrager til vigtig forskning

Konklusionen om tabet af 600 millioner fugle dækker i virkeligheden over et langt større tab på hele 900 millioner fugle, der er forsvundet i EU siden 1980. Men der har samtidig været en fremgang på omkring 340 millioner fugle, der trækker i den anden retning.

Blandt de arter, der har været mest i fremgang, er munk, gransanger, solsort, gærdesmutte og stillits.

DOF BirdLife har sammen med de mange europæiske partnerorganisationer bidraget til forskningsprojektet med data fra landenes overvågningsprogrammer.

I Danmark drejer det sig blandt andet om data fra ’Punkttællingsprogrammet’ og ’Overvågningen af truede og sjældne ynglefugle’, der bliver indsamlet ved en uvurderlig indsats fra DOF’s mange frivillige fugletællere.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00