Jægere og ornitologer vil stoppe rovfugledrab 

mandag 29. november 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det skal være helt slut med drab på rovfugle i den danske natur, lyder det fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ), der nu indgår et ’rovfuglepartnerskab’. Den fælles interesse for naturen og rovfuglene vejer tungere end uenighederne. Derfor begynder DOF og DJ et samarbejde om at udbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturen.
Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark og Danmarks Jægerforbund 

Havorn John Larsen DOF MA KUN BENYTTES I FORBINDELSE MED ROVFUGLEPROJEKTHavørnen er en af de rovfugle, der er i fremgang i Danmark. Foto: John Larsen.

Hvert år bliver fredede, danske rovfugle fundet dræbt af gift, skud eller fælder. Det er helt igennem uacceptabelt, og derfor går Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ) nu sammen projektet ’Fælles fokus på de danske rovfugle’, der skal sætte en fuldstændig stopper for drabene.

- De fleste rovfugle har det heldigvis godt, men der har desværre været nogle rovfugledrab gennem årene, og det er både DJ og DOF enige om er noget svineri. Så det er kanongodt, at vi nu sætter fælles fokus på rovfuglene, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

- DJ og DOF har sine uenigheder. Men netop rovfuglenes velbefindende er vi enige om. Og det giver en helt særlig styrke til vores samarbejde. Når vi går sammen om at oplyse om rovfuglene, så kan vi fjerne nogle af de myter, der findes både hosDOF’ere, jægere og i befolkningen generelt, siger Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforbund.

Otte ud af 13 danske rovfuglearter er i fremgang, og tidligere tiders negative syn på rovfuglene er for de flestes vedkommende vendt til en øget interesse og betagelse af luftens jægere.Desværre foregår der beklageligvis stadig ulovlig bekæmpelse af rovfugle.

Både i DJ og i DOF er formodningen, at langt de fleste konflikter med rovfugle bunder i misforståelser og manglende viden.

Netop den manglende viden om rovfuglene er udgangspunktet for indsatserne i samarbejdet. Derfor skal samarbejdsprojektet primærtsikre rovfuglene for fremtiden ved atudbrede kendskabet til rovfuglenes biologi og rolle i naturentil så store dele af befolkningen som muligt.

Mere konkret skal der i løbet af projektet laves undervisningsmateriale til relevante uddannelser inden for jagt og naturforvaltning og undervisning til børn.

Som et led i projektet planlægger DOF og DJ også at afholde en konference med oplæg og debat om rovfugle, hvor mulige emner inkluderer fødegrundlag (herunder udsat vildt), aktuelle konflikterog den fremtidige forvaltning af de danske rovfugle. Konferencen forventes afholdt i Jagtens Hus i løbet af foråret 2022.

’Fælles fokus på de danske rovfugle’ er støttet af 15. Juni Fonden og løber fra november 2021 og til november 2022.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Thomas Vikstrøm, biolog og projektleder i DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 22

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00