DOF’s hæderspris 2021: Thorkil holdt trækrute farbar for tajgasædgæs

fredag 26. november 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Otte 150 meter høje vindmøller ville være blevet dødsfælder for truede tajgasædgæs. Men planerne blev bremset, inden møllevinger og gåsevinger for alvor kom på kollisionskurs. Blandt andre takket være Thorkil Brandt, der er gåsetæller af Guds nåde.
af Jan Skriver

Thorkil Brandt 2 foto Jan SkriverVindmøller er gode i kampen for en grønnere fremtid, men placeringen af vindmølleparker kan være forkert. Derfor har Thorkil Brandt og DOF kæmpet mod fuglefarlige vindmøller ved Tjele Langsø. Foto: Jan Skriver

Der er dem, som bruger store ord om fremskridt og udvikling, mens de forsøger at trumfe beslutninger igennem, der henviser fugle og natur til anden række. Og så er der dem, der bruger kliktæller, teleskop og notesbog, mens de sætter de frie fugle og deres færden i højsædet.

Thorkil Brandt fra Tjele ved Viborg er en virtuos med kikkert og kliktæller, hvad enten han er på farten i Sønderjylland eller i det midtjyske, hvor flokke af tajgasædgæs hører til hans yndlinge, der giver ekstra mange klik i felten.

Og det er netop hans glødende interesse og kamp for en truet bestand på blot 2.500 tajgasædgæs, som får DOF’s Hæderspris 2021 til at trække i hans retning.

Som advokat for den skandinaviske bestand af tajgasædgæs, der i perioder i vinterhalvåret benytter Tjele Langsø som sovested, mens de i dagtimerne søger føde i Nørreådalen eller på marker i Tjele-området øst for Viborg, har han skaffet så solid og saglig dokumentation om fuglene, at tal og ord i hans notesbog ikke er til at komme udenom.

 Tajgasaedgaes er lettet fra stubmark foto Jan SkriverTajgasædgæssene er truede, og en stor del af den skandinaviske ynglebestand besøger området ved Tjele Langsø og Vinge i vinterhalvåret. Foto: Jan Skriver.

Derfor kunne DOF BirdLife forhindre, at otte 150 meter høje vindmøller blev sat op i det område, hvor gæssene flyver mellem nat og dag.

Planklagenævnet gav DOF ret i, at mølleplanerne var i strid med Natura 2000-reglerne, og så fik planlæggere og politikere i Viborg Kommune nej til at etablere en vindmøllepark på gæssenes trækrute.

Viden gav sejr ved gåsefronten

- Thorkils indgående kendskab til tajgasædgæssenes levevis, og hans store feltarbejde og indsigt i danske miljøbestemmelser og EU-lovgivning omkring naturbeskyttelse var med til at forhindre vindmøller i gæssenes rasteområde. Thorkil var pennefører på de to vindmølleklager, som DOF sendte i Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og begge klager blev vundet til fordel for tajgasædgæssene, siger Poul Blicher Andersen fra DOF Nordvestjylland, mens han understreger, at Thorkil Brandt har mesterlige evner som feltornitolog.

Hovedpersonen for hæderen er helt genert ved al den ros og anerkendelse, der i gåsegang bevæger sig i hans retning.

- Det er dejligt, at mine tællinger har bidraget til en sejr for fuglene. Og jeg er glad for hæderen, som jeg håber kan betyde noget positivt fredningspolitisk ved at vise, at det nytter at lave minutiøse optællinger i lange tidsserier, så dokumentationen er i orden, når det gælder i en argumentation på naturens vegne. Det er for mig en del af perspektivet i påskønnelsen, siger Thorkil Brandt.

Selv om Thorkil har kæmpet mod vindmøller og vundet, slår han fast, at han ligesom DOF er varm tilhænger af vedvarende grønne energikilder, og han bakker op om flere vindmølleparker, bare placeringerne sker i pagt med naturen.

Fugletælleren siger ”vindkraft, ja tak”, men hvis de snurrende møllevinger repræsenterer en omgang russisk roulette med trækfugle som tajgasædgæs, så går han på barrikaderne.

Læs hele portrættet af Thorkil Brandt i DOF's medlemsmagasin, Fugle og Natur.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00