Halvsløj COP26 havde lyspunkt for skove og natur

søndag 14. november 2021
Klimatopmødets sluttekst endte skuffende uambitiøs for klimaet. Det kan kun blive bedre, og det skal det blive. Der var dog enkelte lyspunkter blandt aftalerne, blandt andet i forhold til beskyttelse af skov, der er særdeles væsentligt for både klimaet og biodiversiteten.

Torke1I Kenya har klimaforandringerne taget alvorligt fat med tørke på grund af manglende regn i regntiden. Beskyttelse og genopretning af skovområder er et vigtigt middel mod klimaforandringerne, fordi skovene blandt andet lagrer CO2. Foto: Toke Nyborg. 

Der skal ikke herske tvivl om, at DOF BirdLife sammen med resten af BirdLife International er skuffede over ambitionsniveauet ved afslutningen af klimatopmødet COP26 lørdag.

Verdens lande lykkedes ikke med at levere de klimatiltag, der er nødvendige for at sikre at vi holder os under målet om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning.

- Det er rigtig trist, at vores ledere til stadighed lykkes med at skubbe de svære beslutninger foran sig. Vi kan dog glæde os over, at der stadig er håb i den proces, der er besluttet, hvor landene de kommende år skal levere mere ambitiøse klimaplaner. Men det skal blive bedre. Verden har brug for bindende aftaler om CO2-udledning, som kan holde den globale opvarmning nede, siger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark.

Naturen har vigtig rolle for klimaet

Mens topmødets overordnede klimamål hænger i en tynd tråd, så har dele af mødet alligevel været positive. Et øget fokus på naturens rolle i klimaforandringerne og landenes klimatiltag har været et af lyspunkterne.

Beskyttelse, bevarelse og genoprettelse af naturens økosystemer har en enorm indflydelse på klimaet blandt andet i forhold at binde CO2, men også for at styrke biodiversitet og lokalbefolkningers modstandsdygtighed overfor klimaændringerne. Naturen er et væsentligt element i kampen for et bæredygtigt klima.

Det bliver fremhævet af både partnerorganisationen BirdLife International og DOF BirdLifes egen internationale rådgiver Toke F. Nyborg.

- Skovbeskyttelse er et af de helt afgørende svar på de globale og lokale klimaudfordringer, hvorfor vi og vores partnere stædigt holder fast i beskyttelse af skovområder. Det er vigtigere end nogensinde før. Det er tydeligt efter ganske få dage i Kenya, hvor klimaforandringerne for alvor tager fart. Halvanden måned inde i regntiden er der ikke faldet en dråbe regn. I foråret udeblev regnen også i flere områder. Det øger risikoen for skovbrande og stiller de tusindvis af familier, som lever af jorden i en svær situation, fortæller Toke Nyborg fra et tilsynsbesøg hos partnerne i Nature Kenya.

Ros til skovaftale

Han fremhæver aftalen, som 100 lande inklusive Danmark indgik i begyndelsen af topmødet om at stoppe afskovning og forringelse af landområder senest i 2030. De 100 lande ligger tilsammen areal til 85 procent af klodens skov. Aftalen bakkes op af et løfte om en finansiel pakke på 19,2 milliarder dollars, ligesom aftalen forholder sig til handel med varer, der medfører afskovning.

- Det er virkelig positivt både i forhold til bevarelse af biodiversitet og for at afbøde effekten af klimaforandringer. Skovbevarelse indgår som en helt central brik i de globale bestræbelser for at afværge de to store kriser verden befinder sig i - biodiversitetskrisen og klimakrisen, siger han.

DOF BirdLife vil nu holde øje med, hvornår aftalen træder i kraft, og om der vil være mulighed for at sanktionere lande, der ikke lever op til aftalen, og hvordan planen tænkes implementeret.

Et andet nedslag fra COP26, der både kan få ris og ros er sluttekstens formulering om kul og fossile brændsler. DOF BirdLife glæder sig over, at det for første gang er lykkedes at italesætte problematikken omkring kul og fossilt brændsel i slutteksten. Det giver dog skår i glæden, at formuleringen blev udvandet betragteligt fra ”udfasning” til ”nedtrapning”.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00