Ny fugleart for Danmark: Nordamerikansk eremitdrossel ringmærket på Christiansø

onsdag 3. november 2021
Onsdag 3. november klokken 11.30 blev en ny art føjet til listen over fuglearter set i Danmark, der nu tæller 490 arter. Det skete, da ringmærkeren Anton Herrig Liebermann på Christiansø fangede et eksemplar af denne nordamerikanske drosselart, som kun er set én gang tidligere i Skandinavien.
af Jan Skriver

Eremitdrossel foto Kim LiljehultEremitdroslen er fugleart nummer 490, der er set i Danmark. Foto: Kim Liljehult. 

I øjeblikket opholder en nordamerikansk eremitdrossel sig på Christiansø nordøst for Bornholm, hvor den før middag fløj i et ringmærkningsnet og blev ringmærket, hvorpå den kort efter blev sluppet fri.

Det er første gang nogensinde, at denne nordamerikanske drosselart bliver set i Danmark. Eremitdroslen er fugleart nummer 490, der er set i Danmark. Arten er ekstremt sjælden i vores del af verden, og i Skandinavien er den kun set en gang tidligere, nemlig i 1988 i Skåne i Sverige.

Netop nu er flere feltornitologer fra Skagen til Blåvand over Gedser på vej mod Ertholmene og Christiansø, hvor de håber, at den sjældne drossel fortsat vil være på øgruppen torsdag.

- Drosler trækker om natten, så hvis den bliver fundet i morgen tidlig, vil den være i området hele dagen. Vejret afgør, om den trækker videre i nat. Det er umuligt at sige netop nu, siger Anton Herrig Liebermann, der kun havde selskab af to andre ornitologer, da eremitdroslen blev ringmærket og sluppet fri.

Den sjældne drossel fra Nordamerika er en fugl klækket i år. Måske er den kommet til verden i en rede i en nåleskov i staten Washington i juni, hvorpå efteråret 2021 blev dens første træksæson.

Eremitdrossel 2 Foto Kim LiljehultDet er første gang nogensinde, at denne nordamerikanske drosselart bliver set i Danmark. Foto: Kim Liljehult.

- Der er måske sket det, at den ved en fejl er trukket mod vest, vest og atter vest i stedet for at flyve mod sine normale vinterkvarterer i Centralamerika. Jeg gætter på, at den så kan være nået til Finland, inden den så at sige finder ud af, at den er på afveje, hvorefter den trækker mod syd. Christiansø blev så et af dens stoppesteder, siger Anton Herrig Liebermann.

Eremitdrossel er en lille drosselart, der minder meget om vores hjemlige sangdrossel.

Fundet afventer endelig godkendelse af DOF’s Sjældenhedsudvalg (SU) for at kunne blive tilføjet den officielle liste over danske fuglearter.

RETTELSE: Det har tidligere fremgået af artiklen, at eremitdrossel er fugleart nummer 493, der er set i Danmark. Det var ikke korrekt, og det er nu rettet til 490.

Yderligere oplysninger:

Anton Herrig Liebermann, ringmærker, Christiansøs Naturvidenskabelige Feltstation
Tlf. 20 18 41 48

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00