Udmagrede alkefugle fundet døde på dansk kyststrækning

tirsdag 26. oktober 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Døde alke og lomvier er de seneste dage drevet i land omkring Grenen og Skagen. I Norge, Skotland og England er der dette efterår konstateret foruroligende antal af alkefugle, der driver døde i land. Nu skal der indsamles døde alke og lomvier fra Skagen-området, så man kan blive klogere på en dødsårsag.
af Jan Skriver

Lomvie dod Skagen naer Grenen foto Skagen FuglestationEn lomvie er død og drevet i land nær Grenen. De seneste dage har den fået selskab af flere døde artsfæller og døde alke. Foto: Skagen Fuglestation.

I løbet af en uge er der på stranden omkring Grenen nord for Skagen fundet mindst 13 døde alke og et antal lomvier. Fælles for havfuglene har været, at de virker meget tynde. Meget taler for, at fuglene ikke har været i stand til at fange deres føde af småfisk en rum tid.

- De døde alke og lomvier har været så udmagrede, at vi har kunnet mærke deres brystben. De fugle, vi indtil nu har indsamlet på strandene ved Skagen, har vi puttet i en fryser til brug for senere analyser. Den næste tid vil vi holde et vågent øje med ilanddrevne alkefugle. Vi har aftalt med Aarhus Universitet at sende døde alkefugle til nærmere obduktion, så der kan komme en sikker dødsårsag for en dag, siger Simon S. Christiansen, der er forstander og naturvejleder på Skagen Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Massedød i efteråret 2007

Den aktuelle situation med døde alkefugle på kyster i Nordvesteuropa er mere omfattende i Skotland og England, end det er tilfældet i Danmark, fortæller seniorforsker Ib Krag Petersen fra Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet, der modtager døde alkefugle fra de danske kyster.

- Vi følger situationen, og vil se, hvordan det hele udvikler sig. Vi samarbejder med fagfolk i Norge, Sverige og Storbritannien om at indsamle de døde fugle, så vi kan få klarhed om baggrunden for dødsfaldene, siger Ib Krag Petersen, der påpeger, at antallet af døde alkefugle netop nu ikke ser alarmerende ud i Danmark.

Robbie Lawler frivillig pa Skagen Fuglestation med dod lomvie foto Skagen FuglestationFrivillig på Skagen Fuglestation Robbie Lawler med en død lomvie, der er indsamlet til senere analyse for dødsårsag. Foto: Skagen Fuglestation.

Det gjorde den i efteråret 2007, da hundreder af døde alke drev i land på mange danske kyststrækninger.

I 2007 slog havbiologer alarm, fordi Nordsøens fiskespisende havfugle som rider, havterner, lunder og lomvier over et kæmpeområde fra Island over Færøerne til Skotland og Norge manglede føde i en grad, så der i visse fuglekolonier slet ikke kom unger på vingerne den ynglesæson.

Varmere vande, færre vandlopper

Den sandsynlige forklaring var ændringer i havets økosystem på grund af de stigende havtemperaturer, som bevirkede, at en lille vandloppe, der er småfiskenes vigtigste føde, er gået stærkt tilbage.

Tilbagegangen forplantede sig naturligt nok til havfuglenes rækker, da mange af arterne er helt afhængige af de vandloppeædende småfisk som for eksempel tobis.

I september 2007, da alkenes træk mod vinterkvarterer i Kattegat blev indledt, blev der konstateret massedød af alke på kyster i Danmark og den sydlige del af Norge.

De fleste var voksne fugle, som var ekstremt udmagrede.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, forstander Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14

Ib Krag Petersen, seniorforsker Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet
Tlf. 24 21 16 14

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00