17 danske fuglearter er blevet mere truet i Europa

torsdag 14. oktober 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
13 danske fuglearter er rykket ind på den europæiske rødliste over truede arter. Fire arter, der allerede var på rødlisten, er blevet mere truet. Forhåbentlig kan det ændre forvaltningen af de pressede arter både i Danmark og Europa, mener DOF BirdLife, der også glæder sig over, at flere arter er kommet af rødlisten.
af Anton Gundersen Lihn

Europaeisk rodlisteI alt er der 35 danske fuglearter ud de 105 fuglearter på den europæiske rødliste. 13 arter er nye på rødlisten. Foto: John Larsen (mursejler), Heidi Quist (troldand), Jan Skriver (ederfugl og råge), Torben Andersen (gråstrubet lappedykker).

Endnu engang giver naturen et nødråb fra sig i form af en rapport om et skrantende fugleliv.

En ny rødliste for Europas fugle, der netop er offentliggjort af BirdLife International viser, at 17 danske fuglearter er blevet mere truet siden den seneste udgave af rødlisten fra 2015. 13 af arterne er nye på listen.

- Det er iøjnefaldende, at de truede engfugle som for eksempel brushane, dobbeltbekkasin og rødben er blevet mere truede i Europa på grund af markant tilbagegang i bestandene. Hovedårsagen er at arternes lysåbne levesteder ødelægges og forsvinder, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife.

Mursejler og råge på rødlisten

Der er i alt 35 danske fuglearter blandt de 105 fuglearter på den nye europæiske rødliste. Mursejleren og rågen er nogle af de meget velkendte danske arter, der er nye på rødlisten. Det kommer sikkert bag på mange, men rågen er en af de arter, der er gået markant ned i antal i Europa.

Værd at bemærke er også rødlistearterne ederfugl og almindelig kjove, der begge er rykket op på næsthøjeste trusselsniveau ’Truet (EN)’. Almindelig kjove har endog rykket sig helt fra at være uden for rødlisten til nu at være ’Truet’ i Europa.

Europaeisk Rodliste Ederfugl

Den nye udgave af den europæiske rødliste kan forhåbentlig fungere som en påmindelse og vejviser for fremtidige beslutning om naturbeskyttelse og genopretning, siger Knud Flensted.

- DOF BirdLife opfordrer igen og igen til, at rødlisterne (både den danske, den europæiske og den globale) i langt højere grad inddrages i myndighedernes forvaltning og i politikernes prioriteringer af naturindsatsen, siger han.

15 arter har forladt rødlisten

Det er dog også muligt at glæde sig over rapporten fra BirdLife International. Siden 2015 er 21 danske fuglearter blevet mindre truet, heraf er 15 rykket helt ud af rødlisten. Særligt bemærkelsesværdige er isfugl, rød glente, sølvmåge, alk og lomvie.

- Det er dejligt at se, at flere arter er blevet mindre truede, men det er værd at bemærke, at flere af de arter stadig er på rødlisten – blot i en lavere kategori. Isfuglen og den røde glente er gode eksempler på arter, der ikke længere er på den europæiske rødliste, hvilket blandt andet skyldes fremgang i Danmark og Sverige. Det viser, at det hjælper at gøre noget for at forbedre arternes levevilkår, siger Knud Flensted.

I hele Europa er 105 fuglearter på rødlisten ud af de 544 fuglearter, der indgår i undersøgelserne. Siden 2015 er fem fuglearter kategoriseret som uddøde i Europa, mens to arter er genindvandret.

I alt er 37 arter blevet mere truede, mens 47 arter er rykket til en lavere kategori.

Læs hele rapporten om den nye europæiske rødliste fra BirdLife International.

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00