Efterlysning: Døde musvåger og natugler skal til sundhedstjek

torsdag 7. oktober 2021
I 1960’erne fik giftstoffer som DDT lokale bestande af vandrefalke og havørne til at kollapse. Hvordan ser det ud i dag med miljøfremmede stoffer i fuglearter, som udgør sidste led i fødekæden? Det skal døde musvåger og natugler hjælpe med at give et fingerpeg om. Statens Naturhistoriske Museum opfordrer danske ornitologer til at indsamle døde eksemplarer af de to arter og derpå kontakte museet.
af Jan Skriver

 Maske flyver danske musvager omkring med gifte i kroppen. Forskningsprojekt skal give et fingerpeg. Foto Jan SkriverMåske flyver danske musvåger omkring med gifte i kroppen. Nu skal et nyt forskningsprojekt give et fingerpeg. Foto: Jan Skriver.

Over hele Europa skal der den kommende tid indsamles døde musvåger og natugler, som vil blive obduceret og undersøgt for en bred vifte af miljøfremmede stoffer.

Derfor beder Statens Naturhistoriske Museum i København alle danske ornitologer om hjælp til at skaffe døde eksemplarer af de to arter og opbevare dem i nedfrosset tilstand til museet.

Den dødfundne fugl skal helst være frisk. Måske er den dræbt af en bil, og bliver fundet i vejrabatten, eller måske er den fløjet mod en rude.
Put musvågen eller natuglen i en plastikpose, læg en seddel i med angivelse af dato, lokaliteten for fundet og navnet på finderen og kontakt så museet for at aftale en afhentning eller aflevering.

Tjek af både stand- og trækfugle

- Vi er interesseret i døde individer fra alle årstider og fra alle dele af Danmark. Det er vigtigt for os, at vi får mulighed for at undersøge både trækfugle og ynglefugle blandt musvåger og natugler, fordi de to kategorier kan være forskelligt eksponeret for giftstoffer i deres miljø, siger Peter A. Hosner, der er professor og kurator for fuglesamlingerne på Statens Naturhistoriske Museum.

 Natugle. Dode individer kan afslore om der er miljofremmede stoffer i bestandene. Foto Jan SkriverNatugle. Døde individer kan afsløre, om der er miljøfremmede stoffer i bestandene. Foto: Jan Skriver.

Undersøgelsen er et pilotprojekt i regi af European Raptor Biomonitoring Facility, der i stor geografisk skala vil indsamle de to arter.

- Musvåger og natugler er nøglearter med hensyn til at påvise gifte og kemiske stoffer i miljøet. Det aktuelle projekt vil forsøge at undersøge forekomsterne af flere tusinde miljøfremmede stoffer. Projektet er proaktivt forstået på den måde, at det vil undersøge problemerne med miljøfremmede stoffer, før der sker ulykker, hvor bestande af rovfugle og ugler bliver påvirket og lider omfattende skade, siger Peter A. Hosner.

Analyse af lever og muskler

Der vil blive taget prøver af lever og muskulatur af de dødfundne eksemplarer, som museet modtager. Prøverne vil blive sendt til analyse på Naturalis Biodiversity Center i Leiden i Holland.

Resultaterne af det store internationale tjek af Europas musvåger og natugler vil dog først foreligge om 2-3 år, skønner Peter A. Hosner.

Når prøverne af lever og muskulatur er taget, vil fuglene blive præpareret som videnskabelige præparater og komme til at indgå i museets samlinger.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening
Tlf. 33 28 38 00

Hvis du finder en nyligt død musvåge eller natugle, kan du for nærmere aftale kontakte:

Jan Bolding Kristensen, forskning og samlinger, Statens Naturhistoriske Museum
Tlf. 35 32 10 32
Email: jtbkristensen@snm.ku.dk

Peter A. Hosner, professor og kurator for fuglesamlingerne på Statens Naturhistoriske Museum
Tlf. 52 75 32 48
Email: peter.hosner@snm.ku.dk
Statens Naturhistoriske Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø