Høringssvar: Skuffende havplan beskytter ikke nok kystnært

onsdag 6. oktober 2021
Der er ikke nok beskyttelse i Regeringens havplan. De beskyttede områder er ikke store nok, og alt for lidt af beskyttelsen er udpeget i de kystnære områder, der har særlig betydning for fuglene og biodiversiteten, skriver DOF BirdLife i et høringssvar.

Ederfugle April Gedser 2008 JensEriksen 7282 1 forsideNetop fordi de danske havområder internationalt er så betydningsfulde for biodiversiteten, bør Danmark faktisk påtage sig en særlig stor forpligtelse for naturværdierne på havet, skriver DOF BirdLife i høringssvaret. Foto: Jens Eriksen.

Havets natur er Danmarks største internationale ansvar, når det kommer til biodiversitet. En samlet plan for de danske havområder er derfor særdeles velkommen.

Men indholdet i havplanen er langt fra tilstrækkeligt.

- På trods af positive elementer, skuffer planen på en lang række områder, skriver Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark i et høringssvar.

Med havplanen er der lagt op til at udpege nye EU-fuglebeskyttelsesområder og udpegning af områder med 'streng beskyttelse', men det er ikke tilstrækkeligt til at nå målsætningen om henholdsvis 30 procent beskyttelse og 10 procent streng beskyttelse.

Samtidig har planen alt for få kystnære områder blandt de beskyttede områder og det er netop de kystnære, lavvandede områder, der har særlig stor betydning for fugle og anden biodiversitet og som gør, at Danmark har et særligt internationalt ansvar for at beskytte natur og biodiversitet.

Læs hele høringssvaret her.