Storm gav suler medvind mod de indre danske farvande

tirsdag 28. september 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Efterårets første storm fik tusinder af suler til at flyve langt ind i de indre danske farvande med Skagen om styrbord. Nordsjælland og Øresund, ja, stort set alle kyster i Østdanmark fik besøg af suler. I disse dage er havfuglene på returtræk med Grenen om bagbord.
af Jan Skriver

sule helgoland1 02.05 2008 KlausDichmann forsideI reglen er Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, det bedste sted at se suler ud for de danske kyster. Også det nordvestlige hjørne af Thy, Hanstholm, hører til et af Danmarks gavmilde sulelokaliteter. Foto: Klaus Dichmann.

Septembers og efterårets første storm fik store antal af suler til i medvind at flyve ind i de indre danske farvande.

Mange steder kom sulerne så tæt på kysterne, at selv landkrabber havde nærkontakt med de store haves mesterlige flyvere.

De seneste dage er turen gået retur fra Kattegat og tilbage i Nordsøen. Mange af sulerne runder af gode grunde Grenen og Skagen.

- Det er næsten kun voksne suler, vi har set under det aktuelle rykind efter lavtrykket, der gav storm forleden. De brune og spraglede ungfugle benytter sig af andre trækruter end de sort-hvide ynglemodne suler. De unge flyver sydpå i Atlanterhavet for at fiske ud for Vestafrikas kyster. Fra genfund af ringmærkede suler ved vi, at det primært er suler fra Skotland, som vi får besøg af i Nordsøen og Kattegat på denne tid af året, siger Simon S. Christiansen, der er naturvejleder og forstander på Skagen Fuglestation, der bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

De fleste af de suler, der har gæstet de indre danske farvande den seneste uges tid er allerede fløjet retur mod nordvest. Men flokke, der kan tælle flere hundrede individer, vil fortsat fiske i farvandet omkring Grenen en tid endnu.

- De senere år er sulen blevet en meget talrig gæst i havet omkring Danmark, og arten kan nu ses året rundt langs mange af vores kyster. For årtier siden var sulen stort set udelukkende trækgæst om efteråret, siger Simon S. Christiansen.

Blæst giver besøg af ”Basserokkerne”

Antallet af suler kan dog variere ganske meget alt efter vejrliget. Storme fra nordvest giver altid ekstraordinære rykind.

I oktober 2012 blev der set flokke på op imod 1.800 suler fiske kollektivt omkring Skagen Rev og Grenen. Og flere dage blev der talt over 3.000 suler, der rundede Grenen og fløj ind i Kattegat.

 Suleflok og fiskekutter foto Jan SkriverSulen er gået markant frem som gæst i de danske farvande de seneste årtier. Formentlig hænger en del af fremgangen sammen med flere sild i Nordsøen og Kattegat. Foto: Jan Skriver.

Mens mange arter af havfugle som for eksempel lunder, lomvier og rider de senere årtier har været i voldsom tilbagegang, så har sulen haft fremgang. Siden år 1900 er Nordatlantens bestand af suler, der er i stand til at udnytte et bredt sortiment af havets fisk og operere over store havområder, seksdoblet til mindst 300.000 par.

Men inden det kom så vidt, var sulen gået grueligt meget igennem, for den blev i 1800-tallet voldsomt efterstræbt i sine kolonier, hvor havfuglenes fede unger var lette at samle ind og udnytte. I 1894 var kun cirka 50.000 par suler tilbage i kolonierne i Nordatlanten. En fredning blev fuglens redning.

I disse år yngler for eksempel flere end 50.000 par suler i Nordsøens største koloni, Bass Rock, ud for den skotske østkyst. Det er sandsynligvis blandt andet fugle fra denne stejle klippeø, der på efterårsdage er på fisketogter i de danske farvande. Vi har besøg af ”basserokkerne”, som nogle af Vestkystens fiskere kalder sulerne.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, naturvejleder og forstander på Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00