DEBAT: Stop jagt på udsatte gråænder

tirsdag 14. september 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Indberetningerne af udsatte gråænder til jagt er meget lavere end produktionen af gråænder til formålet. Den ulovlige udsætning har givet tilliden til jagtformen et gevaldigt knæk. Samtidig er argumenterne for at stoppe udsætning af gråænder overvældende. Derfor skal udsætning af gråænder til jagt ophøre fra senest 2022, skriver formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard i et debatindlæg på Altinget.dk
af Egon Østergaard

 ASH Graand Norreso Fyn IMG 3838Der sker en betydelig næringsstofforurening af søer og vandhuller som følge af udsætninger. Undersøgelser har påvist at fosforkoncentrationen i søer med udsætning var i gennemsnit 70% højere end i søer uden udsætning. Foto: Albert Steen-Hansen.

I et debatindlæg på Altinget.dk gør formand Egon Østergaard rede for argumenterne mod udsætning af gråænder til jagt.

- I 2020 ligger antallet af indberettede udsatte ællinger langt under det antal, som opdrættere sælger til udsætning i Danmark. En så omfattende, ulovlig udsætning må man vel nærmest betegnes som rablende, og tilliden til denne gren af jagten har lidt et alvorligt knæk, skriver formand i DOF, Egon Østergaard.

Læs hele debatindlægget fra Egon Østergaard på Altinget.dk.