Hørringssvar: Uambitiøst delmål i klimaloven

mandag 13. september 2021
Klimalovens delmål om 50 procents reduktion af drivhusgasser inden 2025 er for lavt til at Danmark kan overholde sine forpligtelser i Parisaftalen, skriver 92-gruppen i et høringsvar til fastsættelsen af delmålet for 2025. Samtidig skal der fastsættes konkrete mål for reduktionerne hos de enkelte sektorer i samfundet, skriver 92-gruppen.
Af 92-gruppen (25 danske miljø- og udviklingsorganisationer herunder Dansk Ornitologisk Forening)

Isbjerg AEGLFoto: Anton Gundersen Lihn

Delmålet for 2025 i Klimaloven er ikke godt nok, skriver 92-gruppen i et høringssvar til fastsættelsen af målet for Danmarks reduktion af drivhusgasser i 2025.

Med det nuværende forslag på 50-54 procents reduktion i 2025 vil Danmark ikke kunne overholde sit drivhusgasbudget i forhols til Parisaftalen.

- Regeringen og Folketinget skal føre en politik, der overholder Danmarks drivhusgas-budget for 1,5 gradsmålet – både ift. 2025-målet og tidspunktet for, hvornår Danmark skal være et nuludslipssamfund, skriver 92-gruppen i sit høringssvar.

Læs hele høringssvaret her.