Redetræ med havørneunger fældet

mandag 19. juli 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sommerskovning i plantage har kostet to ørneunger livet. Sagen er meldt til politiet og Miljøstyrelsen.
Af Ole Friis Larsen

 159A6380 havorn juvenil 1Det var to havørneunger som disse, der desværre mistede livet, da deres redetræ blev fældet midt i juni. Foto: Kent Mossin

To næsten flyvefærdige havørneunger er fundet døde, efter at et redetræ er blevet fældet under sommerskovning i Estvadgaard Plantage ved Vinderup sydvest for Skive. Den ulovlige fældning af redetræet er meldt til politiet og Miljøstyrelsen, og stammen fra redetræet er beslaglagt på et savværk. Ørnereden var en af dem, som Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening/BirdLife Danmark (DOF) har holdt øje med i flere år i samarbejde med skovejeren, og ejeren blev kort tid før fældningen informeret om, at der var et par med to unger på reden i år.

- Det er frygteligt at tænke på, at skovning midt i fuglenes yngletid har kostet to prægtige ørneunger livet, siger DOF’s formand Egon Østergaard.

Firmaet Skovdyrkerforeningen Midt, som har stået for fældningen af redetræet, har ligeledes været bekendt med, at der var havørne, som ynglede i skoven, men forklarer sig med, at firmaet havde en skovfoged ude at besigtige skovområdet før fældningen af nogle fyrretræer uden at opdage reden, og at firmaet ligesom skovejeren antog, at ørnene muligvis ynglede et andet sted i skoven tæt på Flyndersø.

Det er Skovdyrkerforeningen Midt, der har meldt sagen til Miljøstyrelsen og politiet, efter at en lokal ornitolog opdagede fældningen af redetræet og fandt resterne af de to døde ørneunger. Ornitologen slog alarm til skovejeren, som samme dag henvendte sig til Skovdyrkerforeningen Midt med kontor i Ry ved Silkeborg.

Forekomsten af ynglende havørne i Estvadgaard Plantage har været kendt af DOF’s Projekt Ørn og skovejeren, siden en lokal ornitolog fandt en rede med havørne i 2016. Parret brugte reden i tre år, hvorefter ørnene flyttede cirka 100 meter og byggede en ny rede. Her fik ørnene unger i 2019, 2020 og i 2021. Ejeren blev straks underrettet, da DOF’s Projekt Ørns lokale redekoordinator 4. juni i år konstaterede, at der var to næsten flyvefærdige unger i reden.

Havørne yngler tidligt. De lægger æg og begynder at ruge fra midt i februar til midt i marts. I den periode og frem til, at ungerne kan flyve, er der daglig trafik til og fra reden med mad og materialer til vedligeholdelse. I juni er ungerne aktive med at træne vingerne, indtil de er klar til at flyve fra reden.

Redetræer med ørne, glenter og sorte storke er beskyttet året rundt og må aldrig fældes. Det fremgår af paragraf 6 i Artsfredningsbekendtgørelsen.

Redetræet i Estvadgaard Plantage blev ifølge en redegørelse fra Skovdyrkerforeningen Midt fældet i forbindelse med en ordre på cirka 20 fyrretræer til bygningstømmer. Området blev inspiceret af en skovfoged fra firmaet 10. juni, og 14. juni blev træerne fældet. Ifølge redegørelsen så føreren af fældningsmaskinen heller ikke hverken den store rede eller ørneungerne, da træet blev fældet. Få dage efter blev stammerne fra de fældede træer kørt væk, stadig uden at nogen opdagede, hvad der var sket med ørnereden og ungerne.

- Derfor ser vi her tydeligt, hvor problematisk det er at fælde træer om sommeren, når der er løv på træerne, og reder med fåtallige og sårbare arter kan være meget svære at se, siger Kim Skelmose, der er leder af DOF’s Projekt Ørn.

Først 27. juni opdagede en lokal ornitolog, som holder øje med reden for DOF’s Projekt Ørn, hvad der var sket og underrettede skovejeren. Skovdyrkerforeningen Midt henvendte sig derefter 29. juni til Naturstyrelsen og politiet. 30. juni blev Miljøstyrelsen underrettet. Ud over at det er ulovligt at fælde træet med havørnereden, er det i henhold til EU’s tømmerforordning forbudt at handle med ulovligt fældet træ. Derfor er det fældede træ nu beslaglagt på det savværk, som modtog fyrretræerne fra Estvadgaard Plantage.

Kontaktpersoner i DOF:

Egon Østergaard, formand for DOF/BirdLife Danmark
Tlf. 31 16 20 30
E-mail: Egon.Ostergaard@dof.dk

Ole Friis Larsen, medlem af styregruppen i Projekt Ørn
Tlf. 40 91 80 71
E-mail: ofl@mail.tele.dk