Høringssvar: Havbeskyttelse hilses velkommen men er utilstrækkelig

fredag 9. juli 2021
Regeringens udpegning af nye marine fuglebeskyttelsesområder og beskyttede havstrategiområder hilses meget velkommen af DOF BirdLife. Udpegningen er imidlertid ikke tilstrækkelig, men mangler specifikke vigtige områder og lavvandede og kystnære områder i almindelighed, skriver DOF BirdLife i to høringssvar.

rodstrubetlom20130618 D4N 9666400071400Østlige Tyskebugt, der ikke er udpeget som nyt fuglebeskyttelsesområde, er et af de vigtigste havområder for rødstrubet lom. Foto: Torben Andersen.

Danmark er et af de europæiske lande, der har størst ansvar for netop havets natur og biodiversitet.

Derfor bliver udpegningen af nye marine fuglebeskyttelsesområder og beskyttede havstrategiområder hilst velkommen af Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark i to høringssvar til Miljøministeriet.

Men udpegningen er ikke tilstrækkelig, hverken hvad angår de nye fuglebeskyttelsesområder eller de beskyttede havstrategiområder, står der i høringssvarene.

Læs de to høringssvar her:

Høringssvar om udpegning af marine fuglebeskyttelsesområder

Høringssvar om udpegning af beskyttede havstrategiområder