Åbent brev: Kalundborgs fortsatte indvinding af vand fra Tissø skader naturen  

torsdag 17. juni 2021
Indvinding af vand fra Tissø til industrien i Kalundborg Kommune har store negative konsekvenser for naturen. Og det bliver meget værre, hvis kommunen gør alvor af ambitionen om at øge indvindingen af vandet fra det værdifulde og beskyttede naturområde, skriver DOF BirdLife, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund i et åbent brev.
af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening

dvaergterne 3 JLVandindvindingen fra Tissø går blandt andet ud over dværgternen, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Nedre Halleby Å og Tissø. Foto: John Larsen.

- Vi er dybt bekymrede for natur og miljø i Nedre Halleby Å og Tissø med tilløb.

Sådan skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) / BirdLife Danmark, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og de respektive lokalafdelinger og foreninger i et åbent brev til Kalundborg Kommune og dens industrivirksomheder.

Vi opfordrer Kalundborg Kommune og de virksomheder, der anvender procesvand fra Tissø, til at finde andre muligheder, som f.eks. afsaltning af havvand samt at effektivisere og finde vandbesparelser. Tissø-indvindingen kan ikke forsætte med de ødelæggende konsekvenser, den har for dyre- og plantelivet i området, skriver organisationerne.

- At gribe så drastisk ind i naturens egen dynamik finder vi i Dansk Ornitologisk forening meget bekymrende. Vi har i Tissø Forum arbejdet for, at dværg- og fjordternene på de etablerede fugleøer alligevel kunne få en chance for at overleve. Dværgternene er beskyttede og på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, udtaler Jette Reeh fra DOF Vestsjælland.

Læs hele det åbne brev her.

Yderligere oplysninger:

Jette Reeh, DOF Vestsjælland
E-mail. jette.reeh@gmail.com