Vandrefalk yngler ved København for første gang i over 100 år

torsdag 17. juni 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er en lille sensation, at vandrefalken har gjort comeback i hovedstaden. Det er meget glædeligt og vidner om en positiv indstilling til naturen og rovfuglene de senere år.
af Anton Gundersen Lihn

P21061513553310Et vandrefalkepar opholdt sig nær Vestforbrænding i sensommeren sidste år og det fik sat gang i arbejdet med at opsætte en vandrefalkekasse. Foto: Vestforbrænding.

I en lille ”etværelseslejlighed” 150 meter over jorden har en lille sensation fundet sted.

For første gang i over 100 år yngler et vandrefalkepar i hovedstadsområdet, nærmere bestemt i en redekasse på toppen af skorstenen på Vestforbrænding i Glostrup.

- Det er meget glædeligt, at vandrefalken nu yngler i københavnsområdet og så ovenikøbet på et sted, hvor rigtig mange kan få glæde af at følge yngleparret og deres unger, siger Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife, der var med til at få opsat redekassen i efteråret 2020.

Hurtig succes i toppen af skorstenen

I sensommeren 2020 holdt et vandrefalkepar til ved Vestforbrænding. Det fik en lokal ornitolog Steffen Brøgger-Jensen og DOF BirdLife til at tage kontakt til affaldsselskabet, der var med på at få opsat en redekasse i toppen af deres 150 meter høje skorsten.

Allerede i år har det gode samarbejde om redekassen båret frugt, da falkeparret hurtigt flyttede ind. To unger er snart flyvefærdige, og for få dage siden blev de begge ringmærket af ringmærker Søren Møller fra Statens Naturhistoriske Museum.

IMG 0790
To unger er snart flyvefærdige fra den nyopsatte vandrefalkekasse i toppen af skorstenen på Vestforbrænding i Glostrup. Foto: Erling Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding.

Vestforbrænding har tidligere opsat redekasser til både tårnfalke og natugler og har længe glædet sig over fuglelivet.

- Vores nærhed til Ejby Mose har skabt mange gode oplevelser. Fra andepar i bassinerne ved administrationsbygningen, ugler på anlægget og nu vandrefalke, der har ynglet på toppen af skorstenen. Og så er det ikke mindst en god fortælling, vi kan formidle videre til vores mange skoleelever og besøgende – at Vestforbrænding faktisk er grøn nok til at fuglene vil os, siger pressechef på Vestforbrænding, Per-Henrik Goosmann.

Det går fremad for vandrefalken

Vandrefalken forsvandt fuldstændigt som dansk ynglefugl i 1972 blandt andet på grund af miljøgiften DDT.

For 20 år siden vendte de første vandrefalke tilbage til Danmark, og siden er det gået gradvist fremad for arten, der nu yngler med cirka 20 par i Danmark

IMG 0736
For få dage siden blev begge unger ringmærket af ringmærker Søren Møller fra Statens Naturhistoriske Museum. Foto: Erling Reinholdt Bojsen, Vestforbrænding.

- Vandrefalkens fremgang er et af de tydeligste symboler på en ny æra for vores rovfugle. Og her er Vestforbrændings vandrefalkepar det seneste vidnesbyrd om at udviklingen går den rigtige vej for nogle af vores arter, siger Knud Flensted, der glæder sig over det positive samarbejde.

I 2020 talte de danske vandrefalke 17 registrerede ynglepar blandt andet på Møns Klint, Stevns Klint, Bornholm, Kyndbyværket, Fynsværket, Ørstedværket i Esbjerg, Aarhus havn og Storebæltsbroen.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 33
Mobil. 21 24 22 75

Per-Henrik Goosmann, pressechef, Vestforbrænding
Mobil. 40 38 76 31
E-mail. PGO@vestfor.dk

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00