En million til kirkeuglen: Et godt skridt fremad for Danmarks mindste ugle  

onsdag 2. juni 2021
En million kroner skal nu hjælpe Danmarks mindste og meget sjældne ugle, kirkeuglen. Det er en god begyndelse, men det er en lang og sej kamp, hvor der er brug for endnu flere penge.
af Anton Gundersen Lihn

kirkeugle Arnum1 21.06 2008 KlausDichmannnyKirkeuglen er meget fåtallig i Danmark. Kun 11 ynglepar blev registreret sidste år. Foto: Klaus Dichmann.

Danmarks mindste ugle, kirkeuglen, er også en af Danmarks mest sårbare ugler, og derfor har den i høj grad brug for hjælp.

Men fredag rykkede hjælpen til kirkeuglen et stort skridt nærmere, da Miljøminister Lea Wermelin annoncerede, at ministeriet har afsat en million kroner til kirkeuglen, efter at Vildtforvaltningsrådet har appelleret til at gøre en sidste indsats for at redde den som dansk ynglefugl.

- Jeg var glad for at kunne fortælle, at jeg har afsat en million kroner til at støtte op om arbejdet med at bevare kirkeuglen herhjemme, skrev miljøministeren på sin facebookside.

Henrik Bertelsen, der er medlem af Vildtforvaltningsrådet og formand for Projekt Kirkeugle, glæder sig over den økonomiske støtte til at bevare den lille ugle i Danmark.

Kirkeuglen kan reddes

- Jeg er super glad. Vi har en plan, og nu har vi også nogle penge, og vi har undersøgelser, der indikerer, at man faktisk kan redde kirkeuglen. Og det tror jeg på, at vi kan, siger Henrik Bertelsen.

- Nu kan vi komme i gang. Og så må planen rettes til efter, hvad vi kan nå i mål med. Der er altid noget, vi er nødt til at gøre, og der mangler vi lidt endnu økonomisk. Så vi er rigtig godt på vej, men vi vil gerne ud at finde lidt flere penge, siger han.

Med kun 11 registrerede ynglepar balancerer den lille ugle på en knivsæg mellem chancen for genopretning af en levedygtig bestand og risikoen for en stille uddøen fra den danske fauna.

Derfor glæder det også formand i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife, Egon Østergaard, at den fælles indsats i Vildtforvaltningsrådet har fået overbevist ministeren om, at kirkeuglen er værd at hjælpe.

- Jeg er meget glad for, at det går fremad for samarbejdet om kirkeuglen. Med miljøministerens million ligger der et stort arbejde foran os for at hjælpe kirkeuglen til at stabilisere og øge bestanden. Det ser vi frem til at bidrage til, så vi fortsat kan have glæden ved at se kirkeuglen i den danske natur, siger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk forening.

Minister besøgte kirkeugle

Miljøministerens annoncering kom samme dag, som hun, efter invitation fra Egon Østergaard, besøgte en af de landmænd, der huser et af landets få kirkeuglepar.

I 2020 lod miljøminister Lea Wermelin en bemærkning falde i et interview til Dansk Ornitologisk Forenings medlemsblad, Fugle og Natur, om, at hun håbede en dag at se en kirkeugle.

- Jeg har været rigtig begejstret for, men også fået lyst til at se den der kirkeugle, sagde Lea Wermelin.

Den bemærkning resulterede i en stående kirkeugleinvitation fra DOF’s formand, og miljøministeren udtrykte da også sin begejstring for at have set den lille ugle, du hun annoncerede støtten til kirkeuglen.

thumbnail IMG 1496Miljøminister Lea Wermelin besøgte fredag en af de landmænd, der er værter for et kirkeugle par. Fra venstre: Egon Østergaard, formand i DOF, Lasse Olsen, landmand og kirkeuglevært, Lea Wermelin, miljøminister, Henrik Bertelsen, medlem af Vildtforvaltningsrådet og formand for Projekt kirkeugle. Foto: Rikke Kruse Nielsen (Aalborg Zoo).

- Stor, stor oplevelse! Jeg har lige set en kirkeugle - Danmarks mindste ynglende ugleart. I dag er der under 15 par tilbage. Derfor vil vi gerne passe bedre på dem, skrev hun på Facebook.

- Det var rigtig rart at kunne vise ministeren en kirkeugle, som jeg havde lovet hende. At der tilmed i redekassen var seks unger, som vi kunne se på via et webkamera, gjorde det jo blot endnu bedre. Det var også dejligt at opleve en stor, lokal interesse, ikke mindst hos kirkeugleværterne, siger Egon Østergaard.

Levesteder skal forbedres

Det er især manglen på føde, der er årsagen til kirkeuglens kraftige tilbagegang gennem årtier, så derfor fokuserer indsatsen i Projekt Kirkeugle da også på at skabe og forbedre potentielle levesteder med en naturlig og rigelig tilgang af føde omkring de nuværende ynglesteder.

Planen for genopretning af kirkeuglebestanden og de konkrete indsatser er udarbejdet af DCE på Aarhus Universitet og er i første omgang planlagt til at vare fem år.

Indsatserne går bl.a. ud på at frikøbe landbrugsjord og omdanne den til arealer med gode vilkår for kirkeuglens føde - gnavere, insekter og regnorme.

IMG 5415Miljøminister Lea Wermelin og kirkeuglevært Lasse Olsen kigger på skærmen til redekameraet, der viser seks kirkeugleunger i reden. Foto: Egon Østergaard.

- Planen er langsigtet og sigter mod, at kirkeuglebestanden i Danmark skal kunne klare sig selv uden menneskelig indblanding, fordi dens levesteder er både gode og store nok. Det betyder også forbedringer for andre arter og naturen generelt. Det støtter vi selvfølgelig, siger Egon Østergaard.

For år tilbage var der forslag om, at en indsats for kirkeuglen skulle omfatte indfangning af tyske kirkeugler, opdræt og udsætning. I den periode blev projektet ikke støttet af DOF, der generelt er imod udsætninger. Nu baserer en indsats sig imidlertid alene på akut hjælp i form af fodring med daggamle kyllinger og etablering af gode fourageringsområder til de resterende ynglepar.

Siden projektet har skiftet fokus til at være målrettet forbedring af kirkeuglens levesteder, har projektet igen DOF’s fulde opbakning. Og DOF bidrager blandet andet til projektet med frivillige kræfter og undersøgelser efter endnu uidentificerede kirkeugler.