Kulde bremsede fugletrækket: Trækfugle fra Afrika er ankommet to uger forsinket

onsdag 19. maj 2021
En april præget af lave temperaturer og sne langt mod syd i Europa satte en stopklods for fugletrækket fra tropernes vinterkvarterer mod ynglepladserne i tempererede egne. Men nu er der hul igennem, og løvsangere, rødstjerte, gærdesangere og rørsangere fylder i disse dage Danmark med sang.
af Jan Skriver

AfrikatraekkereRørsangeren, Rødstjerten og Løvsangeren er blandt de mindre trækfugle, der er blevet forsinket af kulden på deres tur fra afrika til Danmark. Foto: Jan Skriver.

I de fleste danske forår er slutningen af april ensbetydende med højlydt sang af løvsangere, rødstjerte, rørsangere og gærdesangere over det ganske danske land. Men i år har denne gruppe af trækfugle, som har holdt vinter i Afrika syd for Sahara, manglet en korridor af varme medvinde i den normale myldretid i april, hvor det store træk går nordpå.

Vejrliget har bogstaveligt talt været en stopklods på Afrikatrækkernes rejse.

- Hovedtrækket af disse Afrikatrækkere, der efter en vinter i Øst- eller Centralafrika flyver øst om Middelhavet og bruger Israel, Libanon, Syrien og Tyrkiet som transitlande på deres rejse mod vores breddegrader, er i år to uger forsinket i forhold til gennemsnitlige forår, så den store pulje af fugle er først for alvor ankommet til Danmark de seneste dage, siger naturvejleder Simon S. Christiansen, der er leder af Skagen Fuglestation.

I kraft af daglige fangster af fugle til ringmærkning har fuglestationen fingeren på pulsen, hvad angår ankomst af fugle fra sydlige vinterkvarterer.

Sne skabte trafikprop på fuglerejsen

- Langt ind i april oplevede for eksempel Grækenland og flere lande omkring Middelhavet snevejr og kulde. Når den slags vejrfænomener indtræffer, bliver mange sangfugle på vej mod nord fra tropiske vinterkvarterer stoppet på grund af fødemangel. Fuglene er afhængige af at kunne æde insekter hver dag, så de får energi til deres krævende rejse, siger Simon S. Christiansen.

 Lovsanger foto Jan SkriverLøvsangeren er langdistancetrækker. De danske løvsangere overvintrer i tropisk Vestafrika. De skandinaviske løvsangere, der gæster os på trækket i stort tal, overvintrer derimod i tropisk Østafrika. Foto: Jan Skriver.

- Når vejret gør føden på ruten knap, må de raste længere tid sydpå. Det er sket i år, hvor mange Afrikatrækkere på vej mod Danmark og vores nabolande længere mod nord er blevet ophobet sydpå, måske i Nordafrika eller i den vestlige del af Mellemøsten, hvor de så har ventet på en varmebølge, der kunne sende dem godt afsted, siger han.

Anden bølge af Afrikatrækkere på vej

Første bølge af Afrikatrækkende sangfugle er nu strømmet ind over Danmark. De kommende dage vil den næste bølge, der tæller arter som for eksempel nattergal, kærsanger, gulbug, broget fluesnapper og gøg, nå ind over landet.

Denne gruppe af Afrikatrækkere ankommer i reglen senere end de arter, der i år har været forsinkede.

Om det forsinkede forår også bliver det forsømte med ringere ynglesucces, vil tiden vise.

- Måske vil flere af de forsinkede trækfugle nøjes med et kuld, hvor de efter tidlige forår og ankomster vil sende to kuld på vingerne. Vi ved faktisk ikke ret meget om disse sammenhænge, siger Simon S. Christiansen.

Yderligere oplysninger:

Simon S. Christiansen, forstander Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00