Naturstyrelsen ophæver beskyttelsen af sjælden ynglefugl i Gribskov

onsdag 19. maj 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Naturstyrelsen trumfer sin egen lokalenhed i Nordsjælland og dropper afspærringen omkring fiskeørnereden i Gribskov. DOF Birdlife er helt uforstående overfor beslutningen, hvor Naturstyrelsen svigter sit ansvar for at beskytte en af landets mest sjældne og sky ynglefugle.

273A0484PEPFiskeørneparret i Gribskov er overvåget med webkamera til glæde for mange interesserede seere, men kameraet har også dokumenteret, hvordan fiskeørnene bliver forstyrret af nærgående personer, der trodser henstillingen om at holde afstand til ørnene. Foto: Per Ekberg.

Da et fiskeørnepar for over 10 år siden slog sig ned i Vandmosen og byggede rede i Vandmosen nær Store Gribsø i Gribskov, var det en ornitologisk sensation, som et af Danmarks kun tre par ynglende fiskeørne.

For at beskytte fiskeørnene mod forstyrrelse lukkede Naturstyrelsen med henvisning til Naturbeskyttelsesloven for offentlighedens færdsel i en radius på cirka 250 m fra redetræet (cirka 25 ha) i yngletiden fra 1. april til 31. august.

Men dette forår har Naturstyrelsen besluttet, at afspærringen ikke skal fortsætte på trods af en anmodning fra styrelsens egen lokale enhed. Og det er højest overraskende og uforståeligt, mener Luise Ekberg, der er Dansk Ornitologisk Forenings redekoordinator for fiskeørn.

- DOF har ikke kunnet få en begrundelse for beslutningen. Men vi ser ikke, at der er nye forhold, der taler for, at man ikke behøver at beskytte fiskeørnene mod forstyrrelser længere. Fiskeørnen er stadig en yderst sjælden ynglefugl i Danmark, med kun 7 kendte par på landsplan. Og den er fortsat lige så følsom overfor forstyrrelser som før. Derfor er det helt uforståeligt, at man dropper afspærringen, siger hun.

Naturstyrelsen svigter sit ansvar

I stedet har Naturstyrelsen Nordsjælland valgt med skiltning at henstille til publikum ikke at færdes indenfor det tidligere afspærrede område.

- Det er kun en henstilling og ikke et forbud, og publikum kan derfor, hvis de vælger det, frit og lovligt slå sig ned med frokosttæppet under redetræet. Det er problematisk, siger hun.

DOF BirdLife mener, at det centrale Naturstyrelsen, der har truffet beslutningen, i dette tilfælde svigter sit ansvar for beskyttelsen af en meget sjælden og sky ynglefugl i en af sine egne skove.

Ynglende fiskeørn er en del af udpegningsgrundlaget for Gribskov som EF-Fuglebeskyttelsesområde, og dermed som Natura 2000 område, i henhold til EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv. Staten er derfor forpligtet til at sikre fiskeørnen nødvendig fred til at yngle.

Naturinteresse gør beskyttelse særlig vigtig

Det har man opfyldt hidtil, og DOF BirdLife ser ingen grund til, at man ikke skulle fortsætte med beskyttelsen.

- Naturstyrelsen mener åbenbart, at publikums ret til at kunne færdes på hver en kvadratmeter af skoven vejer tungere end hensynet til beskyttelse af en sjælden og sky ynglefugl i et lille, begrænset område af skoven, siger Luise Ekberg.

- Afvejningen af beskyttelse og benyttelse er mere vigtig end nogensinde på statens naturarealer i disse tider, hvor antallet af skovgæster er eksploderet, og hvor publikums glædelige interesse for naturen er blevet så stor. Vi vil derfor appellere til Naturstyrelsen om at overveje sagen om afspærringen omkring reden endnu engang, siger hun.

I 2017 satte Naturstyrelsen Nordsjælland et webkamera op, så publikum kunne følge med på Naturstyrelsens livestream i fiskeørnenes ynglesæson med parring, æglægning, rugning og opfostring af unger. Man anviste også med DOF’s hjælp udsigtssteder i skoven umiddelbart uden for afspærringen, hvor publikum kunne se ind til reden uden at det forstyrrede fiskeørnene.

Formidlingen af fiskeørnereden i Facebookgruppen ’Fiskeørneparret i Vandmosen, Grib Skov (DOF)’ har igennem årene været en stor succes, og til stor glæde for mange mennesker.

Webkamera dokumenterer forstyrrelser 

Webkameraet har samtidig vist, at fiskeørnene bliver skræmt af reden på 200 meters afstand, hvis skovgæster uforvarende eller bevidst ikke har respekteret afspærringen, og har nærmet sig redetræet.

Dermed kan man faktisk for en sjælden gangs skyld dokumentere flugtafstanden, og dokumentere hvor sky fiskeørnene er ved reden, og at afspærringen er nødvendig, for at de kan sikre den nødvendige fred til at yngle.

Hvorfor fiskeørnene er så sky overfor mennesker, ved man ikke med sikkerhed, da de ikke længere bliver efterstræbt herhjemme. Men det skyldes måske, at det ligger genetisk lagret efter mange års forfølgelse, og fordi de sandsynligvis fortsat bliver forfulgt af krybskytter under trækket eller vinterkvarterene i Afrika og Sydeuropa.

I alle årene har DOF Nordsjælland og Naturstyrelsen Nordsjælland haft et fortrinligt samarbejde omkring beskyttelsen og formidlingen af fiskeørnene i Vandmosen.

Yderligere oplysninger

Luise Ekberg, DOF’s redekoordinator for fiskeørn
Tlf. 20 28 72 73

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00