Uambitiøst landbrugsudspil: Hjælpen til arterne i landbrugslandet er udeblevet

onsdag 28. april 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Regeringens landbrugsudspil tager langt fra nok hensyn til biodiversitetskrisen. Det er uambitiøst med de minimale krav, der bliver stillet til landbruget for at hjælpe landbrugslandets arter, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

vibe2Landbrugsfuglearter som vibe, agerhøne, sanglærke, bomlærke, stær og gulspurv blev sat på rødlisten ved den seneste revision i 2019, fordi deres bestande er i frit fald. Foto: Klaus Dichmann.

De trængte arter i landbrugslandet skal lede længe efter hjælpen i Regeringens nye udspil til grøn omstilling af dansk landbrug.

- Det er meget uambitiøst. Vi står midt i kriser for både klimaet og biodiversiteten. Derfor er det fortvivlende, når regeringen stort set kun fokuserer på klimaet og vælger helt at ignorere biodiversiteten i et udspil om landbruget, der dækker mere end 60 procent af landet, formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

I Regeringens udspil er der blandt andet lagt op til at gøre 88.500 ha landbrugsjord dyrkningsfrit, hvilket svarer til cirka 3,4 procent af det støtteberettigede areal.

Lang vej til EU-mål

Med de nuværende cirka 3 procent er vi sammenlagt stadig langt fra målet i EU’s biodiversitetsstrategi på 10 procent. At arealerne gøres dyrkningsfrie sikrer heller ikke nødvendigvis, at de bliver til natur og øger biodiversiteten.

- Regeringens oplæg om braklægning af 38.000 ha svarer kun til sølle 1,5 procent af landbrugsarealet. Det er alt, alt for lidt. Nu og her bør mindst 5 procent udtages bredt ud over alle ejendomme for at sikre en grøn infrastruktur i agerlandet, så arterne kan bevæge sig rundt i landskabet. Der er lang vej igen. De fuglearter, der er knyttet til agerlandet, er havnet på rødlisten, fordi de er i rivende tilbagegang. Her hjælper regeringens udspil kun i meget begrænset omfang, siger Egon Østergaard.

DOF sendte tidligere på året sammen med Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund et åbent brev til Regeringen med en opfordring om at indtænke biodiversiteten og landbrugslandets trængte arter i landbrugsudspillet.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00