Åbent brev: Afbrænding af træ er ikke fremtidens energi

onsdag 14. april 2021
Regeringen skal lægge sig i selen for at trække EU ud af den vildfarelse, at afbrænding af træbiomasse er vedvarende energi, lyder opfordringen fra DOF BirdLife og syv andre grønne organisationer.

Billede fra februar marts Foto Peter Vadum 5Efterspørgslen på træbiomasse er med til at lægge et stort pres på skovenes økosystemer, der i forvejen er trængt. For at imødekomme EUs egne ambitioner om at en større andel af skovene skal være uberørte, beskyttede og i god tilstand, bør en langt større andel af biomassen efterlades i skovene, hvor det fungerer både som kulstoflager og som levested for tusindvis af arter, skriver organisationerne. Foto: Peter Vadum.

De negative effekter for biodiversiteten ved en omfattende brug af træbiomasse som energikilde overstiger biomassens klimaeffekter.

Derfor bør Danmark øse af sine erfaringer med de ubekvemme sandheder ved brugen af træbiomasse, når EU skal revidere sit direktiv for vedvarende energi.

Det mener DOF BirdLife, der sammen med syv andre grønne organisationer har sendt et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og klimaminister Dan Jørgensen.

I brevet peger organisationerne blandt andet på, at afbrænding af træbiomasse fejlagtigt er kategoriseret som vedvarende energi og bliver gjort rentabelt af økonomisk støtte og afgiftsfritagelse. Organisationerne opfordrer klimaministeren til at bremse den klima- og biodiversitets-katastrofe, det vil være fortsat at basere en væsentlig og stigende andel af EU’s energiproduktion på afbrændingen af træ.

- Vi vil opfordre ministeren til at arbejde for, at revisionen vil dreje VE-direktivet over mod at fokusere på at beskytte og genoprette skovene, der spiller en afgørende rolle for at bremse både klima- og biodiversitetskrisen, samt udvikling og investering i nye teknologier, hvor Danmark med stolthed kan bryste sig af at være et foregangsland med ambitiøse projekter for bl.a. store varmepumper og store varmelagre, skriver organisationerne.

Læs hele det åbne brev her.