Frygt for fugleinfluenza i falke: Vandrefalk fundet død på Nordjyllandsværket

fredag 5. marts 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ynglesæsonen 2021 er endegyldigt slut, inden den for alvor kom i gang, for Danmarks nordligste ynglepar af vandrefalk på Nordjyllandsværket ved Limfjorden. Hannen er fundet død, og hunnen er sporløst forsvundet efter at parret var set dagligt frem til slutningen af februar.
af Jan Skriver

Vandrefalk han fundet dod pa Nordjyllandsvaerket foto Flemming AhlmannVandrefalk-hannen blev torsdag i denne uge fundet død på taget af Nordjyllandsværket. Foto: Flemming Ahlmann

I løbet af tre ynglesæsoner har et vandrefalkepar på Nordjyllandsværket fået fem unger ud at flyve, men her på tærsklen til parrets fjerde sæson med udsigt til Limfjorden og Aalborgs skyline er det slut.

Hannen blev torsdag i denne uge fundet død på taget af værket, og hunnen er ikke set siden 23. februar.

- Vi frygter, at begge falke er døde på grund af fugleinfluenza, men på nuværende tidspunkt må vi sige, at det er et gæt. Den døde vandrefalk-han vil nu blive sendt til obduktion, så vi kan få klarlagt dødsårsagen. Den vil forhåbentlig også blive tjekket for gifte, siger ornitologen og naturvejlederen Anton Thøger Larsen, der har fulgt falkene på kraftværket siden 2018, da yngleparret fik en unge på vingerne.

Sæsonen 2018 var første gang i nyere tid, at vandrefalken ynglede nord for Limfjorden, efter at den sjældne rovfugl genindvandrede i 2001 som ynglefugl på Møns Klint.

Falke forsvandt fra dag til dag

- Jeg har i år fulgt falkene på Nordjyllandsværket næsten hver dag frem til 24. februar, hvor de så ikke lod sig se. Yngleparret havde indtil da haft en adfærd, der tydeligt viste, at rovfuglene var klar til at indlede en ny ynglesæson på stedet. Det er pokkers ærgerligt, at det nu er forbi. Forhåbentlig kun for en tid. Lokaliteten er så velegnet til vandrefalke, der ynder at yngle på meget høje bygninger, hvor der i nabolaget er et rigt udvalg af måger, kragefugle, duer og stære at jage, at Nordjyllandsværket sandsynligvis vil blive falketerritorium igen, siger Anton Thøger Larsen.

Anton Thoger Larsen med vandrefalk han Nordjyllandsvaerket foto Flemming AhlmannI 2020 ynglede 17 par vandrefalke med succes i Danmark. Et af parrene var parret på Norjyllandsværket. Her ses Anton Thøger Larsen med den døde vandrefalk på taget af Nordjyllandsværket. Foto: Flemming Ahlmann.

Rovfugl med hang til højder

Der er kun få naturlige ynglelokaliteter for vandrefalk i Danmark som for eksempel Møns Klint, Stevns Klint og Bornholms stejle klippekyster.

Det skorter til gengæld ikke på menneskeskabte muligheder for falkene, som helst vil have rede i mindst 80 meters højde.

Udover Nordjyllandsværket er Kyndbyværket, Fynsværket, stålværket i Frederiksværk, Ørstedværket i Esbjerg, Storebæltsbroen og havnene i Aarhus og Vejle hjemsteder for vandrefalke.

Den døde nordjyske vandrefalk er hentet af Naturstyrelsens vildtkonsulent Ivar Høst, som efter aftale med Fødevarestyrelsen vil sende rovfuglen til obduktion på Center for Diagnostik, DTU.

Vildtkonsulenten vil bede om, at falken også tjekkes for giftstoffer.

Yderligere oplysninger

Anton Thøger Larsen, ornitolog og naturvejleder
Tlf. 28 69 13 73

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00