Naturfotografer truer sjældne rovfugle

torsdag 11. februar 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De danske hedehøge havde i 2020 en af de dårligste ynglesæsoner i 20 år. Blandt de mulige årsager er tiltagende forstyrrelser fra naturfotografer. Projekt Hedehøg under Dansk Ornitologisk Forening opfordrer fotografer til at vise større hensyn og vil fremover registrere overtrædelser af dette hensyn, skriver bladet Fugle & Natur.
Fugle og Natur

hedehog hun 2Hedehøgen er lidt mindre end rørhøgen, som er en langt mere almindeligt forekommende kærhøg herhjemme. Foto: Aage Matthiesen.

Antallet af ynglende hedehøge i Danmark var i 2020 på 19-20 par, alle i det sydvestlige Jylland. Der var 13 sikre par, hvoraf kun seks par producerede 18 flyvefærdige unger. Dertil kom seks sandsynlige og et muligt par.

Det var langt færre par end i 2018 og 2019, og antallet af udfløjne unger var under en tredjedel af sidste års resultat. Hermed tangerer 2020 de dårligste ynglesæsoner de sidste 20 år.

En af årsagerne til det dårlige resultat kan være forstyrrelser fra naturfotografer, fremgår det af årets arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg:

- I 2020 har vi oplevet, at interessen for at fotografere de smukke og elegante hedehøge er steget til nye højder. Øget interesse for hedehøge er naturligvis meget glædeligt, men vi har også mødt fotoentusiaster, som har opholdt sig i bil ganske tæt på reder, og som fandt frem til rederne, pga. de hegn vi har etableret for at beskytte ynglefuglene. Fotografer kan som udgangspunkt ikke komme tæt nok på det, de gerne vil fotografere, og indsigt i og respekt for det, der fotograferes, er derfor vigtig for at undgå forstyrrelse af ynglefuglene. Det er klart, at hvis en fotograf placerer sin bil så tæt på reden, at hunnen ikke umiddelbart går ned på reden, f.eks. efter at have modtaget et bytte fra hannen, så kan det have den konsekvens, at æggene bliver afkølet for meget, eller at fodringsraten af ungerne reduceres i en grad, så det går ud over fuglenes ynglesucces, skriver forfatterne til arbejdsrapporten.

Projekt Hedehøg advarer også om, at de nærgående naturfotografer kan skade det helt nødvendige samarbejde med de landmænd og lodsejere på hvis marker, at hedehøgen yngler.

- Vi skal hermed på det stærkeste opfordre alle til fremover at tage behørigt hensyn til de ynglende hedehøge. Det betyder bl.a., at man skal holde en afstand på mindst 100 meter til rederne. Vi vil fremover registrere fotografer og andre, som ikke følger en henstilling om at sikre de ynglende hedehøges ro på ynglepladsen.

Det er ifølge Lov om jagt og vildtforvaltning ulovligt at forstyrre ynglefugle ved fotografering. I lovens paragraf 8 står der: Billed- og lydoptagelser samt registrering og iagttagelse ved reder og ynglepladser må ikke ske på en sådan måde, at vildtet og dets yngel forulempes.

Yderligere oplysninger

Lars Maltha Rasmussen, biolog - Projekt Hedehøg, Tidal Consult
Tlf. 21 55 61 11

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00