Ingen krudt og kugler i strengt beskyttet natur

fredag 18. december 2020
af Egon Østergaard, formand i DOF

 

EU-Kommissionen er i fuld gang med at implementere EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som også Danmark har tilsluttet sig.

Det medfører, at der i EU skal være 30 procent beskyttet natur på landjorden, 30 procent beskyttet natur på havet, og at en tredjedel heraf både på landjorden og på havet skal være strengt beskyttet.

I dag er 3 % af landet strengt beskyttet i EU og kun 1 % af havet. Det er en fantastisk god beslutning, EU har truffet, som Dansk Ornitologisk Forening BirdLife bakker fuldt og helt op om. Jo før jo bedre.

Et udkast fra EU, Technical Note on Criteria and Guidance for Protected Areas Designations, om detaljerne for denne udpegning fik den 10. december en reaktion med på vejen fra Danmarks Jægerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund. De reagerer mod udkastet om, at der i de 10 % strengt beskyttede områder ikke bør være minedrift, fiskeri, jagt eller skovdrift. I udkastet skriver Europa-Kommissionen, at disse aktiviteter: …are not compatible with this level of protection.

Efter DOF’s opfattelse er der i høj grad brug for, at der sammenlagt, og også i Danmark, udpeges 10 % natur med streng beskyttelse, hvor flora og fauna får den absolut højeste beskyttelse, og det må naturligvis også betyde, at man ikke slår dyrene ihjel. Vi er derfor helt enige med Europa-Kommissionen i, at især jagt ikke bør tillades i disse områder.  

Når pattedyr og fugle ikke jages i et område, bliver de mere tillidsfulde, og derfor vil besøgende få langt lettere ved at komme tættere på råen og rovfuglen. Jagt, der udøves af et fåtal af danskere, bør ikke forringe oplevelserne for alle de folk, der ikke er jægere, og som ønsker at opleve et uforstyrret dyreliv.

Hvad især erhvervsfiskeri på havet og fjordene angår, så er vores opfordring den samme, nemlig at følge kommissionens udkast, så de strengt beskyttede havområder friholdes for denne aktivitet. Det vil give havets organismer de allerbedste vilkår, hvilket netop er målet for EU.

Med hensyn til lystfiskeri, så må der tages stilling fra område til område, men udgangspunktet er, at fiskeriet bør komme i anden række, hvis det overhovedet skal tillades. Det må komme an på en konkret vurdering, og om fiskearterne kan tåle en begrænset fangst. I modsætning til jagt er forstyrrelsen af andre mennesker, pattedyr og fugle beskeden, så det er ikke så problematisk som krudt og kugler.

Der er bred enighed om, at vi også i Danmark skal have mere natur, og gerne så vild og naturlig som muligt. Det er en mangelvare i et ellers stærkt friseret landskab, så lad os få udpeget 10 % af landet og havet, hvor naturen kan lades så meget som overhovedet muligt i fred, og hvor naturen og oplevelsen af uforstyrret natur får topprioritet.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30