Vintertælling af glenter: På udkig efter røde rovfugle i den blå time

torsdag 7. januar 2021
Ornitologer landet over vil i den kommende weekend 9-10. januar spejde efter røde glenter, der ud på eftermiddagen stimler sammen for at overnatte kollektivt i småskove. Den danske vinterbestand af rød glente skal skrives i mandtal.
af Jan Skriver

 Rod glente foto Jan SkriverDen røde glente er i fremgang i Danmark, Sverige, England og Schweiz.Bestanden betegnes som stabil i artens kerneområder i Tyskland, Frankrig og Spanien. Foto: Jan Skriver.

Sidste år i januar talte danske ornitologer 432 røde glenter i det milde danske vinterlandskab. Den kommende weekend står på endnu en tælling af de røde drager, som glenterne bliver kaldt.

Antallet af vinterglenter kan i år blive endnu højere, for de danske glenter har en stigende tilbøjelighed til at droppe trækket og blive på hjemmefronten i grønne vintre uden sne.

- Der er flere hundrede røde glenter i Danmark netop nu, men de kan være vanskelige at finde og tælle præcist, fordi de optræder spredt og skifter sovepladser med jævne mellemrum. Hvis glenterne indfinder sig på de kendte overnatningspladser, vil vi formentlig nå et tilsvarende antal som sidste års rekordtælling, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Sne sender glenter på farten

Let frost og små mængder sne, som Danmark har oplevet på det seneste, betyder ikke noget for de røde glenters vinterophold. Det gør derimod større snemængder i længere perioder.

- En mindre kuldeperiode får ikke glenterne til at flyve sydpå, men hvis vi får flere uger med streng frost og udbredt snedække, har vi en anden situation. Da kan glenterne have svært ved at finde deres føde af ådsler på jorden, og så kan vi opleve, at mange af rovfuglene trækker mod mildere egne i sydvest, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen den kommende weekend, hvor alle klassiske glenteterræner vil blive tjekket.

Tendens til flere vinterfugle

I januar 2018 blev der talt 371 røde glenter i Danmark med de største forekomster i Østjylland og Storstrømsområdet, mens januars tælling anno 2019 gav et facit på 234 glenter. I 2020 blev der sat rekord med 432 røde glenter landet over.

Særligt én overnatningsplads tiltrækker hvert år store antal af glenter, nemlig Kringelen ved Skandinavisk Dyrepark på Djursland. I januar 2018 blev der her talt 200 røde glenter til overnatning. På det seneste er der samme sted noteret flere end 100 glenter.

Også Søringe ved Tissø på Vestsjælland byder på store antal. Her er denne vinters foreløbig største forekomst noteret med 146 glenter på vej mod nattesædet.

Det nationale antal af vinterglenter kan variere en del fra år til år, men set over de seneste årtier går tendensen klart i retning af flere røde glenter i den danske januar.

Standfugle på stand by

De senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

I reglen er det en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Hvis kraftig kulde og større snemængder pludselig ændrer vejrbilledet, kan rovfuglene dog reagere prompte ved at trække til mildere egne mod sydvest i Europa.

Men rovfuglene vil hurtigt være tilbage med den første mildning, for der er rift om de bedste danske yngleområder.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com