Danmarks ældste ederfugl offer for olie i Storebælt

fredag 23. december 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En ringmærket, olieindsmurt ederfugl blev aflivet på en strand ved Kalundborg, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum kan fortælle, at fuglen blev knap 29 år
Jan Skriver
Den ældste ederfugl, der nogensinde er konstateret i Danmark, nåede at blive 28 år og 7 måneder. Så fik den olie i sin fjerdragt, mens den dykkede efter føde i Storebælt. Senere blev den olie-skadede ederfugle-hun fundet afkræftet på en strand ved Kalundborg.

Folkene fra Odsherred Skovdistrikt, der fandt ederfuglen, valgte at aflive den svækkede fugl. Men på grund af ringen på dens ene ben kunne ringmærkningscentralen på Zoologisk Museum afdække ederfuglens livshistorie.

Den aflivede dykand fra Storebælt viste sig at være en finsk ederfugl, der 2. juni 1976 blev ringmærket på sin yngleplads i det sydlige Finland. Da den blev ringmærket, var den ynglemoden og måske adskillige år gammel.
Den finske ringmærkningscentral har oplyst, at den aflivede hun-ederfugl fra Kalundborg har været genmeldt 10 gange i sit finske yngleområde i perioden 1978 til 2000.

Erfarne, ynglemodne ederfugle-hunner er af vital betydning for en bestands trivsel. Ederfugle og andre større dykænder er kendte for at kunne blive meget gamle.
Aldersrekorden for en europæisk ederfugl er mindst 37 år og 10 måneder, oplyser Zoologisk Museum.

Fundet af den finsk ringmærkede ederfugl i Storebælt falder i tråd med mange andre genmeldinger af arten fra farvandet mellem Fyn og Sjælland.

Finske, estiske og østsvenske ederfugle er ofte genfundet i og omkring Storebælt om vinteren.