Guide: Havne og måger er en ægte vinterdisciplin

lørdag 26. december 2020
Hvis du skal ud for at kigge på fugle om vinteren, så skal du på havnen, og her er det særligt mågerne, der skal i kikkerten. Forstander på Skagen Fuglestation, Simon S. Christiansen, giver dig en guide til den gode havnetur med måger.
af Anton Gundersen Lihn

Haettemage 3593x2386 Sven Erik Rasmussen 1931Hættemågen ser forskellig ud om vinteren og om sommeren. Hættemågen har kun hætte i ynglesæsonen, mens den om vinteren bare er udstyret med en sort plet omkring øret. Foto: Sven Erik Rasmussen.

Vinteren har sænket sig over Danmark. Vi er mellem de store træktider. De fleste fugle er væk, og dem, der stadig er her, har flettet næbet.

Hvor skal man så kigge på fugle om vinteren, spørger du måske? Det skal man på havnene rundtom i landet og især på vestkysten, svarer forstander på Skagen Fuglestation Simon S. Christiansen. Her giver han en guide til en af de typiske vinterdiscipliner – ’fuglekiggeri på havn’.

Hvorfor skal man tage ud på havnen for at kigge på fugle om vinteren?

Netop på havnene samles mange fugle om vinteren, især når det bliver koldt. Der bliver arbejdet med fisk, så der er føde, og der er sikkerhed for åbent vand. Det giver gode chancer for fugl.

Vi ved også, at der kommer måger på træk nordfra og lægger også vejen forbi havnene for eksempel hvidvingede måger, der kommer langvejsfra.

Hvis der ikke er så mange fugle, så kan man ofte få noget at spise på en havn, måske et stjerneskud.

Hvilke fugle kan man regne med at få i kikkerten på havnen?

Det er meget måger. Men der kan også være vadefugle som for eksempel stenvender, sortgrå ryle eller sandløber. Der er også småfugle, der trækker herned om vinteren, lige nu kan jeg høre en skærpiber i baggrunden. Man kan også se ænder, for eksempel ederfugle og så er der mulighed for at se alke tæt på.

Mågerne er der uden tvivl flest af, men de kan jo se meget ens ud og ændrer i øvrigt udseende efter årstid og alder. Kan du give et par tommelfingerregler til at skelne de mest almindelige måger fra hinanden?

Mågerne er ganske rigtigt svære at bestemme fra hinanden. Men det er ikke umuligt.

Begynd med de gamle fugle. Det er dem, vi kalder adulte fugle. De er lettest at kende fra hinanden. De unge fugle er noget sværere. De er oftest brune, og man skal ned i detaljerne for at skille dem ad. Det gælder for de fleste mågearter. Hvordan ser man så, om det er en gammel fugl? Det er den, hvis den ikke er brun.

Hvis mågen er stor, så har vi herhjemme tre almindelige muligheder: sølvmåge, svartbag og sildemåge. Sildemågen er nemmest, for den er her slet ikke om vinteren, den er i Nordafrika. Svartbagen er sort på ryggen og sølvmågen er grå på ryggen. Hvis det er sommer, og der er sildemåger, så er de sorte på ryggen ligesom svartbagen, men de kan kendes på de gule ben.

MagenogleNYNY

Er mågen lille, så er de almindeligste muligheder hættemåge eller stormmåge. Om sommeren har hættemågen sin hætte, men det har den ikke om vinteren. Der har hættemågen en prik bag øjet og så har den rødligt næb. En stormmåge er bare helt hvidhovedet. Alle mågerne bliver dog lidt smudsige i hovederne om vinteren.

Hvidvingede måger og gråmåger, der kommer fra Grønland og Island kan kendes på deres hvide vingespidser. De andre måger har sorte eller mørke vingespidser.

Har du nogle gode tips, til at få en god oplevelse på havnen. Er der noget man skal være særligt opmærksom på?

Der kan være ret koldt, især når det blæser. Så tag godt med tøj på. Hvis du har en bil, så er det godt at have den i nærheden. Hvis man i stedet er på cykel, så må man bare klæde sig rigtig varmt på. Lange underhylere og sådan noget.

Det er en gode idé at have en fuglebog med, og så er det en god idé at kigge lidt i en mågebog undervejs.

På havnen kan det være rigtig godt at kigge de steder, hvor der bliver smidt skidtfisk ud. Der søger mågerne hen. Også omkring molerne er godt at kigge, der er lidt småkravl mellem stenene, så der kan fuglene finde lidt mad. Det er de to steder, man ofte skal prøve at finde på havnen og kigge godt efter, når man er ude.