Golfspillere og fuglekiggere vil have flere birdies

søndag 20. december 2020
Forbedringer af naturen omkring golfbaner har stort potentiale for fuglelivet. I et nyt projekt samarbejder golfspillere og fuglekiggere om at skabe bedre fugleliv og større fugleoplevelser på de danske golfbaner.
af Anton Gundersen Lihn

Havorn Vaerlose Golfbane Peter Bonne EriksenPeter Bonne Eriksen har selv observeret en lang række fugle, når han har gået runde efter runde på Værløse Golfbane. Her er det en havørn fra en af disse ture. Foto: Peter Bonne Eriksen.

Der skal være langt flere ’birdies’ på landets golfbaner, endda uden mere træning af sving eller putning. Det gælder nemlig ikke golfspillernes niveau, men golfbanens levende ’eagles’ og ’birdies’.

Golfbaner er nemlig meget andet end store vidder med tætklippet græs. Mange steder er golfbanernes greens og fairways forenet med god natur og gode levesteder for både landdyr, insekter og fugle.

Men det kan blive endnu bedre med det fælles projekt ’Fugle på golfbanen’, der er et samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Golf Union om at skabe større naturoplevelser på golfbanerne og bedre levesteder for fuglene.

- Der er spændende natur herude. Men der er også et uudnyttet potentiale til at gøre mere for naturen. Og med over 150.000 golfspillere i Danmark er der nok mange, der er medlemmer af golfklubberne både for at få den oplevelse at gå en runde, men også for at nyde naturen, siger Peter Bonne Eriksen, der er DOF’s tovholder på ’Fugle på golfbanen’ og medlem af DOF’s hovedbestyrelse.

- Golfsporten har oplevet et sandt medlemsboom i denne coronatid og flere har fået øjnene op for den naturoplevelse en golfbane også byder på. Med cirka 13.000 ha golfbaner på landsplan er potentialet for at fremme en øget biodiversitet enorm. Derfor er et projekt omkring at forbedre forholdene for fuglene helt i tråd med de ambitioner, vi har om, at golfsporten skal gøre en positiv forskel for natur og miljø. Vi oplever også en stadig stigende interessere for natur- og miljøarbejdet i golfklubberne, senest illustreret af et stort ansøgningsfelt til vores natur- og miljøfond, hvor vi støtter større og mindre naturtiltag, siger Torben Kastrup Petersen, banechef i Dansk Golf Union.

Stort potentiale i ”vilde” baner

Og der er gode muligheder for at skabe mere vild natur til gavn for fuglene. Selve spilområdet er kun en mindre del af området på golfbanerne. Alt det udenom har stort potentiale til at blive gjort mere natur- og fuglevenligt uden at have negativ indflydelse på spillet, mener Peter Bonne Eriksen.

- Fairway og greens skal jo være der for golfsportens skyld. Men alt det udenom, det der kaldes roughen og udenomsarealerne behøver slet ikke kun at være græs eller kedelige monokulturer. Det kan lige så godt være domineret af danske blomster, danske buske. Det kan være noget man lader være vildt i ordets bedste forstand, lader gamle træer ligge og buskadserne gro uden beskæring og frisering. Til fordel for fuglene og biodiversiteten generelt, siger han.

Projektet består overordnet af tre dele. Først at finde ud af, hvordan fuglelivet er på og omkring golfbanerne. Dernæst at lave forbedringer af naturen. Og sidst men ikke mindst, at formidle og nyde de oplevelser, der er på banerne, og som opstår i kraft af forandringerne.

Golfrunder med fugleoverraskelser

For at kortlægge fuglelivet på golfbanerne er næsten samtlige danske baner gjort til lokaliteter i DOFBasen, hvor der siden årtusindskiftet er indtastet over 41.000 fugleobservationer på golfbanerne. Og Peter Bonne Eriksen håber, at flere medlemmer af DOF vil give sig i kast, med at udforske fuglelivet på de danske golfbaner.

- Jeg håber, at flere DOF- medlemmer vil synes, at det er sjovt og kan lokkes til at bruge lidt mere tid på at dokumentere fuglelivet på banerne, især de DOF’ere, der også selv spiller golf, siger han.

IMG 6842Her bliver en stærekasse undersøgt med kamera under et stærekasseprojekt hos Sydsjællands Golfklub. Foto: Torben Kastrup Petersen.

 

Det skorter nemlig ikke på spændende fugleoplevelser. Det gælder både de almindelige arter og de mere spektakulære. Peter Bonne Eriksen har selv fået nogle positive overraskelser på sine golfrunder i Værløse.

- En gang, jeg var ude at spille, var der pludselig en vagtel, en anden gang var det en isfugl. Og det er jo sådan noget, hvor man siger, hold da op, det havde jeg ikke troet her. Og den slags aha-oplevelser vil jeg tro, at man kan få på alle baner, siger han.

Også lappedykkere, forskellige ænder, rørhøg, rørdrum, flere ugler, tårnfalk, havørn, glente, rovterne og traner er blandt de arter, Peter Bonne Eriksen selv har registreret på golfbanerne.

Stor velvilje til naturvenlig forandring

Omdrejningspunktet for den del af projektet, der handler om at forbedre naturen på og omkring golfbanerne, er facebooksiden ’Fugle på golfbanen’. Her kan både golfspillere og fuglekiggere og de som tilhører begge grupper inspirere hinanden og dele de gode eksempler.

Og en række golfbaner er allerede i fuld gang med at give naturen en hjælpende hånd i golfspillernes grønne omgivelser. Indtil videre er 177 interesserede fra forskellige dele af landet samlet i facebookgruppen for at dele idéer, inspirationen og gode naturoplevelser på banerne.

Det er dog helt op til de enkelte baner og deres ansvarlige at finde ud af, om de vil være med og hvilke forandringer, der passer hos dem.

- Men jeg sporer en stor velvilje, og det er forandringer som klart bliver set som vejen frem. Rigtig mange forsøger at undgå sprøjtning og passe på banerne på en naturvenlig måde, siger Peter Bonne Eriksen.

Blandt initiativerne er opsætning af fuglekasser, etablering af blomsterenge og vandhuller til at øge biodiversiteten eller informationstavler for at gøre opmærksom på de fugle og naturoplevelser, man kan få på banerne.

Du kan selv melde dig ind i facebookgruppen og følge eller deltage i projektet her.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Peter Bonne Eriksen, DOF’s tovholder på ’Fugle på golfbanen’ og medlem af DOF’s hovedbestyrelse
peterbonneeriksen@hotmail.com