Godt med gæstende gråsiskener

tirsdag 27. december 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Denne vinter er der særligt mange højnordiske gråsiskener på besøg i Danmark, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Mest i den østlige del af landet hvor fuglene holder til i birketræer eller sumpede skove med elletræer.
Jan Skriver
De er små og vimse, og der er mange af dem.
Særligt den østlige del af Danmark har i disse uger besøg af gråsiskener, der har ynglet i Skandinavien og Rusland.
I det danske vinterlandskab bliver småflokkene af gråsiskener i reglen set i birketræer eller i elletræer i sumpede skove.

- Det er lidt for tidligt at sige, om vi vil opleve en invasion af disse finker fra Nordskandinavien, der varer hele vinteren, men lige nu er der i hvert fald flere på besøg end normalt, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Det er frøsætningen i birkeskovene mod nord og øst, der afgør, om gråsiskenen får fede eller magre år. Finkefuglen vagabonderer over store geografiske afstande, alt efter hvor der er flest birkefrø.
Mangel på frø nordpå efter en frugtbar ynglesæson kan sende titusinder af gråsiskener mod syd.

- Vi oplevede store invasioner i vinteren 1975/76 og tre vintre i 1980'erne. Senest havde vi invasion af gråsiskener i vinteren 1995/96. I øjeblikket får vi en del meldinger om hundredtallige flokke af gråsiskener. I reglen bliver fuglene set, når de søger føde i birketræer eller i elletræer i sumpede skovpartier. Ellekogler er en stor del af føden for gråsiskener, når de er hos os, siger Henning Heldbjerg.

I år ser der ud til at være særligt mange hvidsiskener med i flokkene af de grå siskener. Denne sirlige og fine finke, som svenskerne kalder for snesisken, hører den arktiske tundra til.

I øjeblikket er der set hvidsiskener på over 30 lokaliteter i Danmark. Det er langt over normalen for en vintersæson.