DOF-medlem har klaget til statsadvokaten: Politiet opgav at efterforske illegal rovfuglefælde

onsdag 25. november 2020
Der var ikke tale om seriøs politiefterforskning, da Nordjyllands Politi undlod at finde ud af, hvem der stod bag en ulovlig fælde med en levende due og en fredet duehøg, der sad fanget. Det mener den nordjyske ornitolog Peter Toubøl, som har klaget til statsadvokaten i Viborg i forventning om, at sagen bliver genoptaget
Af Jan Skriver

 Faelde med levende lokkedue til fangst af duehog foto Peter ToubolDOF BirdLife modtager årligt meldinger om ulovlig fældefangst af fugle og pattedyr. Det drejer sig om ulovlige fælder, ulovlig lokkemad, ulovlig opstilling og manglende kontaktoplysninger på fælderne. Disse sager skal myndighederne tage mere alvorligt, mener DOF BirdLife. Foto: Privatfoto.

To vidner kunne fotodokumentere den ulovlige fælde med en levende lokkedue og en fredet duehøg, der sad fanget bag trådnet. Det var let at sætte navn og adresse på lodsejeren og ejendommen, hvor fælden var sat op. Og der var tydelige, friske traktorspor, der førte tæt på fælden, som ingen med færdsel i området kunne overse.

Også en siddepind fra den ulovlige fælde kunne undersøges for fingeraftryk eller spor efter DNA.
Alligevel standsede Nordjyllands Politi sin efterforskning af en illegal fælde på en landejendom syd for Mariager.

Den ulovlige fangst af en fredet rovfugl blev dermed endnu et nummer i rækken af uopklarede sager, hvor kodeordet er faunakriminalitet.

Sagen serveret på et sølvfad

- Det er både urimeligt og besynderligt, at politiet næsten med det samme standser sin efterforskning i en sag, der set udefra er så oplagt og let at opklare. Det er helt tydeligt, hvem der driver ejendommen, hvor fælden stod, siger ornitologen Peter Toubøl, der er i bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Mariager.

- Der var masser af foder og vand til lokkeduen, og i nærheden af den ulovlige rovfuglefælde stod en anden fælde til fangst af større dyr som ræv og mårhund. Nær fælderne blev der fodret hjortevildt, og området bar også præg af opdrættede fasaner, siger han.

Duehog fanget i den ulovlige faeldeDen ulovlige fangst af en fredet rovfugl er blevet endnu et nummer i rækken af uopklarede sager, hvor kodeordet er faunakriminalitet. Foto: Privatfoto.

Peter Toubøl finder det uforståelig og mærkeligt, at en politiassistent standser sin efterforskning med den begrundelse, at sagen ikke kan føre til en sigtelse.

- Ejeren af området, hvor fælden stod, må stå til ansvar for den ulovlige rovfuglefælde. Hvis politiet havde viljen til at efterforske, kunne siddepinden fra fælden, hvor duehøgen sad fanget, testes for fingeraftryk og DNA. Og vi, der var vidner til fangsten, kunne afhøres, siger han.

- Men der er reelt intet sket i sagen, der blev anmeldt, mens jeg var på stedet uden at en patruljevogn straks rykkede ud og konfiskerede bevismaterialet”, siger Peter Toubøl.

I sit brev til statsadvokaten i Viborg anfører han, at han har en forventning om, at sagen genoptages, ”så der kan rejses en sigtelse for denne alvorlige forbrydelse mod vores fredede og meget truede rovfugle”.

Hård straf er nødvendig

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har i flere år argumenteret for, at der bliver gjort en større politimæssig indsats for at komme faunakriminalitet til livs.

- Af præventive årsager bør lodsejere, der sætter fælder op for at fange rovfugle have en hård straf, og jagttegnet skal frakendes i mindst 10 år. I det aktuelle tilfælde har vi to vidner og en grundig fotodokumentation, der burde gøre det let at udforme et anklageskrift og føre en retssag, siger Knud Flensted, som er biolog i DOF, der ser fældefangster som et tilbagevendende problem i den danske natur.

- I DOF BirdLife får vi årligt meldinger om ulovlig fældefangst af fugle og pattedyr. Det drejer sig om ulovlige fælder, ulovlig lokkemad, ulovlig opstilling og manglende kontaktoplysninger på fælderne. Og vi synes, at den aktuelle sag fra Mariager kalder på et signal om, at vi som samfund ikke vil finde os i, at man fanger fredede rovfugle, lyder det fra biologen i Dansk Ornitologisk Forening.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Peter Toubøl, ornitolog
Tlf. 51 92 10 61

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 33 eller 21 24 22 75