Frost fik lyssky fugle frem i lyset

tirsdag 15. marts 2005
De seneste uger er rørskovens normalt usynlige hejre, rørdrummen, set adskillige steder i Danmark. Utterslev Mose, Brabrand Sø og Vejlerne har budt på rørdrummer frit fremme ved højlys dag.
Jan Skriver
Hele fem rørdrummer har ladet sig se i Utterslev Mose de seneste uger med frost. Brabrand Sø ved Århus har budt på én synlig rørdrum og i Vejlerne, der er den sjældne og sky hejrearts danske kerneområde, er mindst en halv snes rørdrummer set stå frit fremme på det seneste.

I flere tilfælde tæt på selv befærdede landeveje.

Og det hører til sjældenhederne, at man i den danske natur ligefrem kan få øjenkontakt med en rørdrum.

- I december og det meste af januar havde vi nogle af de mildeste vinteruger, der er konstateret af meteorologer her i landet. Det fik størsteparten af Danmarks bestand af rørdrummer til at blive hos os i stedet for at trække mod mildere egne i sydvest. Da den hårde frost satte ind, blev fuglene presset ud af deres sumpede rørskove, som frøs til, og så måtte rørdrummerne tage til takke med de få steder, hvor de kunne finde strømmende vand. Det gav enestående muligheder for at se rørdrummer stå frit fremme eller i kanten af rørskove ved åbne kanaler, siger Poul Hald-Mortensen, der er biolog ved de naturbevarende Aage V. Jensens Fonde, som blandt andet ejer Vejlerne, det absolut vigtigste område for rørdrummer i Danmark.

I 2002 blev der kortlagt mindst 220 paukende rørdrummer i reservatet, hvor vandstanden i rørskovene bliver holdt på et stabilt og højt niveau af hensyn til sumpfugle som for eksempel rørdrummen.

- Desværre er den statslige overvågning af naturtilstanden i reservatet blevet så kraftigt beskåret (DMU's Feltstation i Vejlerne blev sparet væk i 2004, red.), at vi i Vejlerne ikke kender den nøjagtige situation for rørdrummen, der ellers hører til de truede fuglearter, vi i Danmark ifølge EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har pligt til at holde et særligt vågent øje med, siger Poul Hald-Mortensen.

- Men jeg vil tro, at mere end halvdelen af de mindst 150 par rørdrummer, der yngler i Vejlerne, denne vinter er blevet i landet på grund af decembers og januars høje temperaturer. Og jeg gætter på, at langt de fleste rørdrummer har klaret sig gennem frost-ugerne, for fuglene var i god kondition, da vinteren satte ind. Det er noget ganske andet og alvorligere for en rørdrum, hvis frosten allerede i november lukker dens spisekamre. En rørdrum i god foderstand kan formodentlig klare op til et par uger med knappe føderessourcer, siger biologen i Vejlerne.

De rørdrummer, der i hårde frostperioder bliver set ved våger eller strømmende vand, lever formentlig af frøer og små pattedyr som markmus, vandrotter og spidsmus.

De fisk - ål og aborrer for eksempel - der udgør en stor del af den skjulte hejres føde, står i de kolde vinteruger på dybere vand.

De kommende dage, hvor vinden ser ud til at gå i vest, så frosten bliver drevet ud af landet, vil rørdrummen for alvor gå i gang med at pauke.

Dens dybe stemme vil lyde kilometer vidt på stille aftener og nætter.

Vejlerne menes med sine 150-200 par rørdrummer at huse omkring halvdelen af den danske bestand af arten.

De seneste år har rørdrummen bredt sig til en lang række lokaliteter med rørskove og sumpe, så den i dag findes i de fleste landsdele.

Udover i Vejlerne findes de største danske rørdrum-bestande i Tøndermarsken, i Maribo-søerne, og ved de vestjyske fjorde.

Utterslev Mose hører til en af artens faste lokaliteter på Sjælland.