Fuglelys i novembers mørke: Usædvanlige fuglearter langvejsfra dukker ofte op sidst på efteråret

torsdag 12. november 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste to uger er der i Danmark set kaffersejler, brundrossel, stor gulben og turkestantornskade, der alle er ekstreme sjældenheder på strejftog fra levesteder tusinder af kilometer fra deres danske findesteder. Men hvorfor dukker disse tilfældige gæster fra fjerne egne op på denne tid af året? Og er der et mønster i forekomsterne?
Af Jan Skriver

TurkestanTornskadeRdof 47A3881 Lars JensenTurkestantornskaden er den seneste af de sjældne arter, der i løbet af kort tid har besøgt Danmark. Det kan volde problemer at skelne den fra Isabellatornskaden. De to arter har tidligere været regnet som en art. Læs mere om forskellen på turkestantornskade og isabellatornskade på netfugl.dk. Foto: Lars Jensen.

En af oktobers sidste dage fløj en kaffersejler formentlig på strejftog fra Afrika på insektjagt langs Nordsjællands kyst vest for Rågeleje.

Dagen efter blev stor gulben, en vadefugleart fra Nordamerika, fundet i Sneum Digesø syd for Esbjerg.

Da novembers gråtonede vejrlig lagde sig over landet, fik en brundrossel fra det østlige Sibirien hundredvis af feltornitologer til at valfarte mod Sorthat Odde nord for Rønne på Bornholm.

Og for få dage siden blev en turkestantornskade fra Centralasien meldt ud fra Bredfjed vest for Rødbyhavn på Lolland. Kaffersejleren og stor gulben var begge nye arter for Danmark, mens brundroslen var set to gange tidligere og tornskaden en gang tidligere i landet.

Forklaringer i øst og i vest

Men hvorfor indfandt disse sjældne fugle fra fjerne destinationer sig på vores breddegrader i løbet af bare en halv snes grå danske efterårsdage?

- Der er næppe nogen entydig forklaring på fænomenet, for fuglene er kommet fra leveområder i både syd, øst og vest. Vejrlig og vindretning er dog en slags fællesnævner, siger naturvejleder Simon S. Christiansen, der er leder af Skagen Fuglestation, som bliver drevet af Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

77165 AESkaffersejler3Kaffersejleren ved Nordsjællands kyst var den første af de fire sjældenheder, der er fundet dette efterår. Foto: Anders E. Sørensen.

- Kaffersejleren er efter alt at dømme ankommet til Danmark og Nordeuropa med de lune vinde, der prægede store dele af oktober. Stor gulben kan være blæst over Atlanterhavet fra Nordamerika med et lavtryk for en tid siden, og er så tilfældigvis landet i Vestjylland, siger han.

- I Danmark ser vi hvert år østlige arter fra Sibirien og Asien, som er fløjet mod vest og nordvest i stedet for at trække mod deres normale vinterkvarterer sydpå. Måske har kraftige østlige vinde givet både brundroslen, der normalt holder vinter i Sydøstasien, og turkestantornskaden, som har Mellemøsten og Indien som vinterkvarter, et skub i vores retning, siger Simon S. Christiansen.

Få fugle, større opmærksomhed

Det er karakteristisk, at november ofte afslører ekstreme sjældenheder langvejsfra på tilfældige lokaliteter i Nordvesteuropa.

25877965 20201103084257 749845664 Lars PaabyDa novembers gråtonede vejrlig lagde sig over landet, fik en brundrossel fra det østlige Sibirien hundredvis af feltornitologer til at valfarte mod Sorthat Odde nord for Rønne på Bornholm. Foto: Lars Paaby.

- De har haft en lang rejse så at sige, så hvis de kommer ud af kurs på deres træk efter sommerperioden, ankommer de ofte til vores breddegrader et godt stykke ud på efteråret, hvor de nogle gange bliver opdaget helt tilfældigt. Det lune vejr øger disse småfugles chancer for at overleve en tid, men de fleste vil næppe klare den vinteren over, siger Simon Christiansen.

- At vi ofte ser sjældne fugle fra Østasien og Sibirien på denne tid af året, hænger måske også sammen med, at mange feltornitologer kigger ekstra grundigt efter de få fugle, som viser sig i terrænet på denne tid af året, siger lederen af Skagen Fuglestation.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Simon S. Christiansen, leder af Skagen Fuglestation
Tlf. 40 21 73 14