Nye tider for den røde glente

onsdag 14. december 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøminister Connie Hedegaard vil sammen med Dansk Ornitologisk Forening give bedre levevilkår for den smukke røde glente. Miljøministeren har i dag offentliggjort en forpligtende handlingsplan, der skal gennemføres i tæt samarbejde med DOF.
Tine Stampe
”Jeg er meget glad for, at handlingsplanen nu ligger på bordet,” siger DOF’s formand Christian Hjorth. ”Samarbejdet med Miljøministeriet er meget positivt, og jeg er sikker på, at resultaterne vil vise sig helt konkret i form af en mere varieret natur med flere røde glenter."

Handlingsplanen er et led i en fælles aftale mellem miljøministeren og Dansk Ornitologisk Forening om at gøre en ekstraordinær indsats til fordel for truede og sjældne fuglearter. Aftalen har bl.a. resulteret i en indsats for at skabe bedre levevilkår for truede eng- og rovfugle, som f.eks. brushanen og hedehøgen.

”Handlingsplanen er endnu et konkret resultat af samarbejdet mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljøministeriet om at gøre en indsats for vore mest sjældne og truede fugle – et samarbejde jeg er meget glad for og stolt af”, siger miljøminister Connie Hedegaard

Selvom bestanden af rød glente i de seneste år har været stabil eller svagt stigende, er glenten fortsat en sjælden ynglefugl i den danske natur. Den nye handlingsplan peger på områder, hvor man kan beskytte glenten mod f.eks. forstyrrelser og forgiftninger. Den vil også give mere viden om glenten og dens levesteder for at sikre, at indsatsen bliver optimal.

Den røde glente har tidligere – som de øvrige rovfugle – været efterstræbt og bekæmpet, og arten forsvandt helt som ynglefugl i Danmark i 1910. En vellykket beskyttelsesindsats i vores nabolande - som f.eks. Sverige - førte sammen med den hjemlige totalfredning af rovfugle til, at glenten genindvandrede i begyndelsen af 1970’erne. Herefter er bestanden dog kun steget meget langsomt til 40 ynglepar i 2005.

Yderligere oplysninger hos afdelingsleder Michael B. Grell, tlf. 22 12 72 40.