Nyt naturfænomen i Jylland: Traner stimler sammen i jyske sovesale  

torsdag 22. oktober 2020
I efteråret 2020 er der i Jylland observeret adskillige overnatningspladser for hundredvis af traner. Mens det tusindtallige træk af skandinaviske traner går over Østdanmark, holder et stigende antal flokke af indfødte danske traner til i hovedlandet.
Af Jan Skriver

6 Traner i afgang fra Birkeso Lille Vildmose efter natten foto Jan SkrtiverTraner på vej afsted fra overnatning ved Birkesø, Lille Vildmose. Foto: Jan Skriver.

De hopper og danser, mens de trompeterer og slår ud med vingerne. Der er overskud på tranekontoen efter en dag, hvor fuglene har støvsuget høstede marker for levninger af korn eller majs, og har taget for sig af orme, mus og frøer på deres vej.

Med ét går flokken højlydt på vingerne, og sætter kursen mod søen og den sumpede rørskov, der i nattemørket skal være de store fugles livsforsikring mod rovdyr.

De senere år er en ny forestilling på naturscenen trådt frem i Jylland, nemlig hundredtallige flokke af traner, der samles til fælles overnatning på steder med fred og uden fjender.

1 Tranedans for afgang mod overnatning foto Jan SkriverTranedans før afgangen mod overnatningen. Foto: Jan Skriver.

- I årtier har man i den østlige del af Danmark og på Bornholm kunnet opleve tranernes imponerende og tusindtallige træk hvert forår og efterår til og fra Sverige. Men i de senere år er den danske ynglebestand blevet så stor, at der nu også kan ses traneflokke i den øvrige del af Danmark. Særligt i Jylland optræder hundredtallige flokke af indfødte traner, som samles i sensommeren og overnatter kollektivt det meste af efteråret, siger ornitologen Sten Nielsen, der for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i mange år har samlet data for udviklingen i den danske bestand af traner.

Tranetræf på Den jyske Halvø

I slutningen af september blev der registreret et rekordstort antal traner på et par tusinde fugle i det jyske. Det skyldes større ansamlinger på overnatningspladser i Store Vildmose i Vendsyssel, Vejlerne i Han Herred, Lille Vildmose i Østhimmerland, Randbøl Hede syd for Billund og Gl. Hviding i Vadehavet.

- Aldrig tidligere har vi optalt så mange traner på samme tid i Jylland. En særlig stor flok på omkring 500 fugle blev for et par uger siden talt i Vejlerne, og i de nordjyske vildmoser er der observeret flokke på over 200, mens Vadehavet har haft over 300 traner til overnatning. Fuglene stimler i reglen sammen et par timer før solnedgang, og efter overnatningen flyver de omkring daggry igen ud i terrænet og fordeler sig i mindre flokke på jagt efter føde, siger Sten Nielsen.

2 Traneflokken drejer ind til landing for natten foto Jan SkriverTraneflokken drejer ind til landing for natten. Foto: Jan Skriver.

Traneflokke er ikke kun et efterårsfænomen, flere og flere af de store fugle bliver på eller nær hjemmefronten om vinteren.

Den store tranerejse er aflyst

- Engang for ikke så mange år siden fløj alle Nordvesteuropas traner til Frankrig og Spanien og krydsede derefter Middelhavet for at holde vinter i Nordafrika. Det mildere klima i Nordeuropa og den øgede dyrkning af majs har betydet, at fuglene vælger at overvintre i flere lande mod nord, hvor de nu om dage kan finde føde nok. Dermed slipper de for den farlige rute over Middelhavet, og øger på den måde deres overlevelse, siger Sten Nielsen.

Flere af de jyske traneflokke vil formentlig blive i hovedlandet det meste af november. Vinterens vejrlig er den afgørende rejseleder. Hvis vinteren bliver grøn og mild, vil flere traneflokke droppe trækket og overvintre. Hvis ikke i Danmark så i Tyskland eller Frankrig. Afrika er yt.

Tendensen går i retning af, at den store tranerejse i stigende grad bliver aflyst.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Sten Nielsen, ornitolog
Tlf. 25 53 23 57