Høgeuglen har forsøgt at yngle i Danmark

onsdag 14. oktober 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ekstreme mængder af nedbør i det tidlige forår spolerede sandsynligvis et par høgeuglers ynglesucces i et østsjællandsk skovområde. Normalt hører høgeuglen de store skandinaviske og russiske skove til, og ugleparret på Sjælland var en ornitologisk sensation. Nu krydser ornitologer fingre for, at høgeuglerne forsøger igen i 2021. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har sat redekasser op til uglerne i skoven.
Af Jan Skriver

Hogeugle 3000x2000 Dennis Jacobsen 179Høgeuglen lever langt mod nord i Europa, Rusland og Sibirien og helt østpå til Stillehavskysten. Den yngler også i Alaska og Canada. Foto: Dennis Jacobsen.

Det var lige ved og næsten, at Danmark i 2020 på sensationel vis havde fået en ugleart fra de store skove i det høje nord som ny ynglefugl.

Men det blev ved forsøget, da et par høgeugler i foråret hævdede territorium og parrede sig lystigt i et skovområde på Østsjælland.

- Med al sandsynlighed rugede hunnen på et kuld æg, hun havde lagt i en grenkløft. Efter at vi havde observeret gentagne parringer, lå hun i næsten en uge i grenkløften, mens hannen kom med føde til hende. Det lignede et ynglefund lige efter bogen. Men desværre væltede det ned med regn i de dage, og sandsynligvis er redestedet blevet oversvømmet, så uglerne har måttet opgive deres yngleforsøg, siger Klaus Dichmann, der er ugleekspert i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Redekasser skal friste

For at friste høgeuglerne til at slå sig ned et sikkert sted, satte DOF tre redekasser op i skoven efter råd fra den norske ugleekspert Roar Solheim, der kender høgeuglens krav til sine yngleområder og redesteder. Men uglerne valgte altså at slå sig ned i den udsatte grenkløft, og så gik det galt.

Hogeuglekasse sjaellandsk skov19. marts 2020 foto Klaus DichmannDOF har opsat tre redekasser i et forsøg på at hjælpe høgeuglernes yngleforsøg. Foto: Claus Dichmann.

Nu krydses der fingre for, at parret fortsat opholder sig i området og vil lade sig friste af en af redekasserne til næste ynglesæson.

- Det er slet ikke usandsynligt, at høgeuglerne fortsat holder til et sted på Sjælland. De kan sagtens putte sig i et skovområde uden at blive opdaget. I disse år sker der så mange overraskende ændringer i flere ynglefugles udbredelse, at man sagtens kan forestille sig høgeuglen som dansk ynglefugl. For eksempel har lapuglen i år ynglet med mindst otte par i Skåne, ja måske hele ti par. Det er sensationelt, at denne højnordiske og sibiriske ugleart har etableret sig så langt mod syd, siger Klaus Dichmann.

Gæst fra fjerne skove i nordøst

For mange ornitologer er høgeuglen et billede på de vilde og øde højnordiske fjeldskove eller den mægtige, mennesketomme russiske tajga med brune bjørne.

De færreste forbinder den med danske skove i sommerhalvåret. Det er som en uregelmæssig gæst i de mørke måneder, at vi kender den.

I det sene efterår og om vinteren kan det ske, at der dukker høgeugler op i ekstraordinære antal.
Efter gode yngleår og på grund af fødemangel flyver høgeugler med års mellemrum langt mod syd væk fra deres normale udbredelsesområder.

Hogeugle 4771x3181 Jorgen Bjerring 114Høgeuglen er lidt mindre end Danmarks almindeligste ugleart, natuglen. Høgeuglehunnen er en smule større end hannen. Foto: Jørgen Bjerring.

I vinterhalvåret 1983/84 fandt historiens største kendte invasion af høgeugler sted i Danmark. Det blev dengang skønnet, at cirka 350 høgeugler befandt sig i de danske skove i flere måneder. De fleste blev set på Sjælland.

Også i 1989/1990 var der invasion af høgeugler, om end dette rykind var mindre med knap en snes konstaterede fugle.
Senest i 2005/2006 og i 2016 var der mindre forekomster på omkring en håndfuld høgeugler i Danmark.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF),
tlf. 33 28 38 00.

Klaus Dichmann, ugleekspert.
Tlf. 20 86 90 52.