Københavns Kommune ødelægger unik adgang til guldgrube af biodiversitet midt i byen

mandag 12. oktober 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Byggeriet på Amager Fælled er ikke bare ødelæggelse af vigtig natur. Det er også et enormt tab af bynær natur, man sjældent ser andre steder, mener DOF.
Af Anton Gundersen Lihn

DSC 4178 1 2Naturområdet Amager Fælled og Kalvebod Fælled bliver usammenhængende natur, hvis Københavns Kommune gennemfører byggeriet på Lærkesletten. Det vil være ødelæggende og forstyrrende for fugle og dyreliv, mener DOF. Foto: Nikolaj Noel Christensen.

Når bulldozerne, piloteringsmaskinerne og cementblanderne rykker ind på Lærkesletten på Amager Fælled forsvinder et væsentligt grønt aktiv for hovedstaden.

Få andre steder finder man et naturområde med samme artsrigdom og betydning for både sjældne og almindelige arter inden for bare ti minutter af storbyens centrum, siger Nikolaj Noel Christensen fra DOF København.

- Om morgenen kan man høre det overvældende kor af nattergale overalt i Københavns helt egen jungle, Amager Fælled. Utallige forskellige fugle beriger hver dag storbyen med sang, fordi naturen er så tæt på. Det er en mangfoldighed af lyde og en mangfoldighed af liv til glæde for alle borgere, og så er det lige uden for hoveddøren. København bliver mindre grøn og mindre vild, hvis Lærkesletten forsvinder, siger han.

DOF: Vis din utilfredshed

En ny fase er sat ind i Københavns Kommunes planer om at omdanne en del af naturen på Amager Fælled til et boligområde.

Den 27. august begyndte høringsperioden for lokalplaner og miljøvurderinger, der skal gøre det muligt for kommunen at sætte gang i byggeriet af boliger på Lærkesletten også kendt som Vejlands Kvarter.

Høringen løber frem til den 22. oktober og i DOF København opfordrer man alle til at indsende høringssvar til Københavns Kommune og give udtryk for utilfredsheden med beslutningen om at gennemføre byggeriet, der vil gøre det store naturområde, Amager Fælled og Kalvebod Fælled, usammenhængende.

- Byggeriet vil have en ødelæggende og forstyrrende effekt på hele Amager Fælleds fugleliv. Det er helt afgørende for fugle-, dyre- og plantelivet, at der er plads – et sammenhængende naturområde, med mulighed for både levesteder og føde. Kun på den måde kan vi styrke biodiversiteten. Derfor bør byggeriet på Lærkesletten stoppes, siger Grete Sonne, fra DOF Københavns naturpolitiske udvalg.

Byggeri i konflikt med grønne ambitioner

Planerne om ødelæggelsen af naturområdet Lærkesletten står i skærende kontrast til kommunens ambitioner om at være en grøn og mangfoldig by. I kommunens biodiversitetsstrategi fra 2011 lød det:

"Der skal være plads til naturen i en by som København. I takt med at København bliver grønnere by, skal den også blive mere mangfoldig." (Plads til Naturen, 2011-2015)

Og i efterfølgeren fra 2015, Bynatur i København, skrev kommunen: 

"Det er derfor Københavns Kommunes vigtigste ambition at bevare og beskytte de kommunale grønne områder og de arter som lever der, herunder også de sunde træer. Det er vores ambition, at kommunens naturområder skal udvikles og plejes med fokus på at styrke biodiversiteten og borgernes oplevelse af naturen." (Bynatur i København, 2015-2025)

Amager Fælled gør København mangfoldig

Det undrer DOF BirdLife, at borgerrepræsentationen i København går så radikalt imod sine egne strategier og ønsket om at profilere sig som en grøn hovedstad.

- På Amager Fælled finder vi lige netop denne biodiversitet og endda lige midt i byen. Det ville klæde politikerne på rådhuset at leve op til deres egne ambitioner, siger biolog i DOF BirdLife Knud Flensted.

Høringsperioden for byggeriet på Lærkesletten løber fra den 27. august til 22. oktober.

Den 22. oktober klokken 19 er der arrangeret fakkeloptog og folkering om det planlagte byggefelt på Amager Fælled, for at sende et budskab til politikerne om at naturen ikke er til salg.

Læs mere om folkeringen og fakkeloptoget her.

Yderligere Oplysninger:

Nikolaj Noel Christensen, DOF København
Tlf. 40 58 39 78

Grete Sonne, DOF København, Naturpolitisk udvalg
Tlf. 22 83 31 51

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75