Vadefugle til tælling: Vibe, hjejle og storspove skal skrives i mandtal

torsdag 8. oktober 2020
Bestandene af tre trængte arter af vadefugle i Europa skal tælles i 18 lande i Europa den kommende weekend
Af Jan Skriver

 Hjejler og vibe foto Jan SkriverDa den første vadefugletælling i regi af International Wader Study Group blev gennemført i 2003, blev der registreret 380.000 hjejler i Danmark. Da tællingen i oktober 2014 blev lavet, lød facit på 291.000 individer. Foto: Jan Skriver.

Storspoven, hjejlen og i særlig grad viben mister mange steder i Europa terræn, og efterårets flokke er ikke så tusindtallige, som de var engang.

I weekenden vil flere hundrede danske ornitologer spejde efter vadefuglene og sætte runde tal på flokkene.

Det vil ske som et led i en storstilet europæisk tælling af de tre arter. 18 lande deltager med Danmark, Tyskland og Holland som tre af de helt store vadefuglelande med Vadehavet som hovedområde.

- Tendensen er nedadgående for både vibe, hjejle og storspove. Fællesnævneren for tilbagegangen er, at disse vadefugle mister muligheder for at søge føde i takt med intensiveringen af landbrugsdriften, hvor græsarealer bliver ændret til dyrkning af korn, majs eller raps. Også lokale forstyrrelser på grund af øget turisme i de kystområder, hvor vadefuglene raster, kan have en negativ indvirkning på bestandene, siger ornitologen Jannik Hansen, der er dansk projektkoordinator i tællingen, som International Wader Study Group står bag.

Organisationen har til formål at sætte vadefuglenes status og levevilkår på dagsordenen, og den holder årlige konferencer, hvor fagfolk fra hele Europa opdaterer hinanden om det seneste nye fra vadefuglefronten.

Tjek kyster, enge og marker

Den internationale tælling af de tre arter finder sted hvert 6. år, og den skal give et fingerpeg om udviklingen i bestandene, og belyse, hvor fuglene opholder sig på deres træk om efteråret, hvor årets ungfugle er med.

- Vi håber, at mange danske ornitologer vil kigge efter hjejler og viber overalt i kulturlandskabet, for ofte kan der stå større flokke på pløjemarker eller stubmarker. Også storspover kan undertiden opholde sig i flokke i det dyrkede land, så dem skal man også holde godt øje med. Tallene for den europæiske tælling vil blive samlet, så vi har en slags facit i begyndelsen af det nye år, siger Jannik Hansen.

Da den første vadefugletælling i regi af International Wader Study Group blev gennemført i 2003, blev der registreret 380.000 hjejler i Danmark. Da tællingen i oktober 2014 blev lavet, lød facit på 291.000 individer.

På den vis illustrerer hjejlens forekomst i Danmark den overordnede tendens til trængselstider for vadefuglene med dramatiske tilbagegange i bestandene.

Hvis du observerer vibe, hjejle og storspove i weekenden 10.-11. oktober 2020, skal de registreres i DOFbasen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Jannik Hansen, projektkoordinator, International Wader Study Group
Tlf. 52 72 18 06
Email: GoldenPlover2020@mail.com