Jagtfalke jager i Danmark

tirsdag 6. december 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I reservatet Nyord ved Møn og ved Bøvling Klit i Vestjylland kan der i denne tid ses ungfugle af verdens største falk, jagtfalken. Rovfuglene er ofte set på Fugleværnsfondens arealer, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
En af fugleverdenens hurtigste og mest imponerende jægere i luften gæster Danmark i både øst og vest.
Ved Bøvling Klit i det vestjyske har en ung jagtfalk holdt til i godt en måned.

Og i flere uger har reservatet Nyord ved Møn haft besøg af et andet ungt eksemplar af den sjældne rovfugl.
Falken er flere gange set jage over strandengene og kystområderne, der huser store flokke af vandfugle.

- Jagtfalke kan strejfe en del omkring og hurtigt tilbagelægge store afstande, men tilsyneladende er Nyord og Bøvling Klit faste lokaliteter for de sjældne rovfugle i år. Vi kan konstatere, at falkene bruger Fugleværnsfondens fuglerige strandenge som jagtmarker både i det vestjyske og i det østdanske, siger Allan Gudio Nielsen, der er naturvejleder i Fugleværnsfonden.
Fonden, der har til formål at købe naturarealer for at give fuglene fristeder med optimale levevilkår, ejer en snes lokaliteter rundt omkring i Danmark.

- Særligt på Nyord vil der sandsynligvis være gode chancer for at opleve jagtfalken den kommende tid. Den imponerende rovfugl, der er stor som en musvåge, sidder ofte på en af pælene i det flade eng-område og spejder efter muligt bytte. Flere besøgende har set falken jage og skabe vild panik i fugleflokkene. Skulle det glippe med jagtfalken, er der stort set garanti for vandrefalke eller havørne på Nyord, siger Allan Gudio Nielsen.

De unge jagtfalke, der gæster Vestjylland og området nord for Møn, er sandsynligvis født i Nordskandinavien, hvor fjelde både inde i landet og ved kysterne hører til artens levesteder.
I indlandets fjelde hører ryper til jagtfalkens foretrukne bytte.

Ved kysterne er det oftest fuglefjeldenes fugle, der bliver jaget. Det er næsten altid ungfugle, som trækker sydpå og bliver set i Danmark og Sydsverige. Her holder de i reglen til i kystnære områder, hvor svømmefugle og måger hører til deres foretrukne bytte.
I reglen bliver der i den danske natur blot set 1-3 jagtfalke i løbet af et år.

Jagtfalken er udbredt på den nordlige halvkugle i et bælte med fjelde og tundra gennem Nordamerika, Grønland, Island, Nordeuropa og Rusland.
Særligt de hvide grønlandske jagtfalke er kendte. De skandinaviske jagtfalke har gråtonet fjerdragt.